הכינוס הדרמטי של גדולי הדור שליט"א במשרדי ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק - ועד הרבנים : ועד הרבנים הכינוס הדרמטי של גדולי הדור שליט"א במשרדי ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק - ועד הרבנים

הכינוס הדרמטי של גדולי הדור שליט"א במשרדי ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק

י"א אדר ב' התשפ"ב 14.03.2022

גדולי הדור שליט"א התכנסו במשרדי ועד הרבנים ובחנו בסיפוק אדיר את הנתונים המסכמים של השנה • מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א בהתבטאות נדירה: "יש כאן צדקה שלא היתה מעולם!" • גדולי הדור שליט"א פתחו את מגבית "מתנות לאביונים" והאצילו מברכותיהם על כל התורמים.

זו לא הפעם הראשונה שגדולי הדור שליט"א מגיעים לבחון בסיפוק את הדוחו"ת הכספיים של ועד הרבנים. הם כבר מכירים את החדר הזה מהפעמים הקודמות. הם מכירים היטב את הקלסרים המסודרים, את הדיוק החולני כמעט על חודה של אגורה, בניהול הכספים של וועד הרבנים.

ובכל זאת ההתרגשות הפעם היתה אחרת לגמרי. השלט שעל הקיר גילה את שורת הסיכום, וכבר על ההתחלה ההתרגשות היתה בשיאה.

בזה אחד זה הופיעו מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א לאסיפה המסכמת של שנת הכספים האחרונה. למרות שאין להם זמן מיותר, וסדר יומם צפוף להחריד, הם נושאים על כתפיהם את משא הדור וטרחו. ובכל זאת הם פינו בכח מסדר יומם הצפוף, והטריחו את עצמם עד למשרדי הוועד, לשעה של קורת רוח צרופה, לעמוד מקרוב על הסיכומים המרנינים כל לב.

כך צעדו בסך אל תוככי המשרדים, מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א ראש ישיבות עטרת ישראל וחבר מועצג"ת, מרן הגר"ד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון וחבר מועצג"ת, כ"ק מרן האדמו"ר מראחמסיטריווקא שליט"א, מרן הגאון רב יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום, ומרן הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה.

וכולם, למרות היותם שותפים וותיקים לפעילות הועד, נדהמו לשמע הסכומים האגדיים שחולקו, ומנגד – למראה ערימת הבקשות הממתינה לתמיכה.

הדו"ח המפורט מתעד בתוכו עולם עוצמתי של צדקה. 120,000,000 שקלים שחולקו למשפחות במצוקה, וזיכו אותנו בכל סוגי הצדקה הקיימים בעולם.

"יש כאן צדקה שלא היתה מעולם!" – נסער הגרב"מ אזרחי שליט"א לנוכח הנתונים המפעימים, "היו הרבה חידושים, אבל חידוש כמו זה שחידשו בועד הרבנים – לא היה מעולם!"

גדולי הדור מעבירים בהתפעמות גוברת את קלסרי הפעילות ביניהם. מעלעלים בדפים המלאים שורות שורות של סכומים אסטרונומיים, קוראים את הנתונים ויוצאים מהתפעלות. כל שקל מתועד ונרשם באחריות, כל תרומה מנוצלת במקסימום לטובת המשפחות נצרכות.

לנוכח החזיון המופלא של עוצמת הצדקה המופלאה של ועד הרבנים התרגש כ"ק מרן האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א ובירך בלהט של קדושה מיוחדת את כל הנשמעים לבקשתו ומעבירים את מתנות לאביונים לועד הרבנים:
"הזכות העצומה של החלוקה הגדולה הזאת, של מיליוני שקלים לאלפי אביונים, תעמוד לכל התורמים להתברך בכל מיני הברכות וכל הישועות"

מרן ראש הישיבה הגר"ד כהן שליט"א מרעיף אף הוא ברכת כהן גדול: "כל אלו שבאמת שותפים למפעל הגדול של ועד הרבנים לעזור ליתומים ולאלמנות ולאנשים שנמצאים במצב קשה, ובפרט בהגיע ימי הפורים, שזה ימים של ישועות גדולות למי שמקיים את מצוות היום של מתנות לאביונים בהידור ובשלמות בוודאי שיזכו להרבה הרבה סייעתא דשמיא בכל העניינים הן בזיווגים הגונים, הן בבריאות נאמנה והן בזש"ק"

הדו"ח עובר מיד ליד. וגדולי הדור אחוזי התפעלות: מצד אחד יורד לרזולציות, מאיר את רבדי החסד העמוקים שנשלחים לכל משפחה ומשפחה, ומצד שני מציג נתונים מסכמים: כך וכך לחתנים וכלות, כך וכך ליתומים ואלמנות, כך וכך לחולים, ומתי ואיך וכמה… ומאידך – מוצגת בו העוצמה האדירה שבכלל התרומות. עוצמה שיכולים להגיע אליה רק כל עם ישראל ביחד!

זו צדקה שגדולי ישראל חתומים עליה! הם רואים כל שקל לאן הוא הולך, הם מעידים שהצדקה שלך מחוללת פלאות. מי שנותן לועד הרבנים – יכול להיות סמוך ובטוח שכל שקל שהוא נותן מגיע במאה אחוז ליעדו.
מרן הגר"ר אלבז שליט"א, רואה את הדברים מול העיניים ומכריז בהתלהבות: "מה יעשה אדם ויינצל מחבלי משיח? יתרום לועד הרבנים…"

האווירה מסביב מחשמלת, והרב אלבז מסביר: "ועד הרבנים עושים דברים נפלאים. הרבנים עוברים בעצמם על הטפסים ונכנסים לעוביים של המקרים, כל תרומה מחייה עוד משפחה, וזו זכות שמביאה את המשיח! "
זה המקום להתפלל, אמרו מרנן ורבנן באותו מעמד מרטיט. התותחים רועמים, טנקים שועטים, ובזכות הצדקה הזו ישמור הקדוש ברוך הוא על שארית ישראל.

למרות שיש עוד זמן רב עד לפורים, רצו גדולי הדור שליט"א לחטוף את ההזדמנות, ולהיות חלק מהמגבית, ולכן החליטו לפתוח את מגבית פורים במקום, ולהיות מעשרה ראשונים שנותנים את מתנות לאביונים בקופה הצהובה המפורסמת של "ועד הרבנים". תוך שהם מציינים בפה מלא כי הכסף שהם תורמים והכסף שיתרמו כלל ישראל, יישמר כפיקדון עד יום הפורים, בו יועבר לאלפי הנצרכים בפועל, במזומן ובו ביום.

כאן נשא המקובל מרן הגאון רבי יעקב הלל שליט"א מברכות פיו ואמר : "כל הזוכים לתרום לצדקה החשובה "ועד הרבנים", ובפרט בפורים, ה' יברך אותם ויצליח אותם וימלא משאלות ליבם לטובה לפי מה שצריך כל אחד בכל הישועות והברכות. בנים מאירים בתורה ובמצוות, זיווגים הגונים, פקידת עקרות, פרנסה בשפע ונחת דקדושה בזכות הצדקה לאורך ימים ושנים. "

עם סיום המעמד חתמו גדולי הדור שליט"א על ה'קול קורא' המיוחד שקורא לעם ישראל להמשיך ולהתאחד סביב מפעלות החסד והצדקה של ועד הרבנים, ולהעביר את כספי ה"מתנות לאביונים" לועד הרבנים לענייני צדקה בארה"ק.

לשותפות ולהעברת מתנות לאביונים לצדקה של גדולי הדור: