40 ימי תפילה בקבר הרב אלישיב - ועד הרבנים : ועד הרבנים 40 ימי תפילה בקבר הרב אלישיב - ועד הרבנים

40 ימי תפילה בקבר הרב אלישיב

כ"ב תמוז התשע"ז 16.07.2017