גדול הדור קבע והכריע: ועד הרבנים הם שלוחי דידן לקיום מצוות מתנת לאביונים - ועד הרבנים : ועד הרבנים גדול הדור קבע והכריע: ועד הרבנים הם שלוחי דידן לקיום מצוות מתנת לאביונים - ועד הרבנים

גדול הדור קבע והכריע: ועד הרבנים הם שלוחי דידן לקיום מצוות מתנת לאביונים
מספר קרן: 5595

500,000 ₪
  • 582,036 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 3,210 Donors

ערב פורים תשפ"ב חותמת את השנה הקשה ביותר שעברנו מזה שמונים שנה.

כמות המשפחות שנוספו בשתיים עשרה החודשים האחרונים למעגלי התמיכה הקריטיים הינה בלתי נתפסת על הדעת, רבני ועד הרבנים יושבים מול החלטות גורליות למי לאשר כעת ולמי לאשר בשלב ב' – כשבשניהם מדובר בסיפורי מצוקה מצמררים.

לאור כל זאת  – יצא גדול הדור מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בהכרזה ברורה ומחייבת:

"ועד הרבנים הוא שלוחי דידן (-השליח האישי שלי) לקיום מצות מתנות לאביונים בהידור ביום הפורים וכן ראוי לנהוג".

וכן הוסיף ברכה מיוחדת לתורמי מגבית מתנות לאביונים של תשפ"ב: "מי שיתרום לועד הרבנים יש לו זכות כמו שתרם את הכל וינצל מכל רע"

 

צרכי עמך מרובים ולכולנו יש התחייבויות למשפחה, לשכנים ולקהילה, אבל כשגדול הדור מבקש לא עומדים מנגד.

כל מאמץ קטן שלכם ראוי להערכה ולכן השנה החליטה קופת הועד לחלק את מסלולי התרומה לכמה אפשרויות כשכל אחת מהן מזכה אתכם במתנה עצומה ביום הפורים:

  1. בתרומת 180 ₪ תקיימו מצוות מתנות לאביונים בהידור רב (2 אביונים) ותוכלו לשלוח את שמותיכם לתפילה על קבר מרדכי ואסתר.

  2. בתרומת 240 ₪ תזכו לתפילה מיוחדת בצום תענית אסתר על ידי שליחי ועד הרבנים במקומות הקדושים ותוכלו אף לשלוח את שמותיכם לתפילה על קבר מרדכי ואסתר.

  3. בתרומת 2160 ₪ תקיימו מתנות לאביונים בהידור עבור משפחה שלמה ותוכלו לקבל משר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א את קמיע הישועות העתיק שהתברך על ידי ר' ישעילע מקרעסטיר והושיע אלפי יהודים בפרנסה, זיווגים הגונים וזרע של קיימא.

 

הצטרפו לקריאתם של גדולי ישראל ותעניקו גם אתם מתנות לאביוני ועד הרבנים ביום הפורים:

מרן הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א: "מה יעשה אדם ויינצל מחבלי משיח? יתרום לועד הרבנים ,כל תרומה מחייה עוד משפחה, וזו זכות שמביאה את המשיח!"

כ"ק מרן האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א: "הזכות העצומה של החלוקה הגדולה הזאת, של מיליוני שקלים לאלפי אביונים, תעמוד לכל התורמים להתברך בכל מיני הברכות וכל הישועות".

מרן ראש הישיבה הגר"ד כהן שליט"א: "כל אלו שבאמת שותפים למפעל הגדול של ועד הרבנים לעזור ליתומים ולאלמנות ולאנשים שנמצאים במצב קשה,יזכו להרבה הרבה סייעתא דשמיא בכל העניינים הן בזיווגים הגונים, הן בבריאות נאמנה והן בזש"ק".

המקובל מרן הגאון רבי יעקב הלל שליט"א: "כל הזוכים לתרום לצדקה החשובה ועד הרבנים, ובפרט בפורים, ה' יברך אותם ויצליח אותם וימלא משאלות ליבם לטובה לפי מה שצריך כל אחד בכל הישועות והברכות. בנים מאירים בתורה ובמצוות, זיווגים הגונים, פקידת עקרות, פרנסה בשפע ונחת דקדושה בזכות הצדקה לאורך ימים ושנים".

אנונימי

פורסם - 10/04/2022

יישר כח , זכות הרב תגן עלינו

אנונימי

פורסם - 22/03/2022

בבקשה לא לשלוח מיילים של ספארם לכתובת הבית או המייל תודה מראש. כמובן שאת הקמיע ניתן לישלוח ודברים דומים תודה מראש.

נהוראי ביטון

פורסם - 18/03/2022

מתנות לאביונים

אנונימי

פורסם - 18/03/2022

3 מתנות לאביונים לבו ביום תודה

פורסם - 17/03/2022

מתנות לאביונים

יעקב ברונר

פורסם - 17/03/2022

פורים שמח!

הלל להב

פורסם - 17/03/2022

מתנות לאביונים

אנונימי

פורסם - 17/03/2022

ביום י"ד

דרור פרנג'י

פורסם - 17/03/2022

פורים שמח , הרבה נחת ואושר

אביגיל גפן

פורסם - 17/03/2022

לזיווג הגון לרות בת חנה

אסתר לאה זרביב

פורסם - 17/03/2022

לזרע של קיימא וברכה.

אנונימי

פורסם - 17/03/2022

עבור מתנות לאביונים פורים התשפ״ב.

אנונימי

פורסם - 16/03/2022

בשם א"ר בן נ"י

אנונימי

פורסם - 16/03/2022

עם ישראל חי

חגית רייבי

פורסם - 16/03/2022

לרפואת ענת בת בהירה נווה בן יעל יעל חיה בת רות שרה לזיווג לדקלה בת רינה רומיה

Salomon Isaac Antebi

פורסם - 16/03/2022

אנו חוגגים פורים ביום י״ד

אנונימי

פורסם - 16/03/2022

עבורי ועבור אשתי. מתנות לאביונים לקיום ביום שושן פורים.

אנונימי

פורסם - 16/03/2022

חג פורים שמח עם שלום, בריאות, אהבה, פרנסה, עבודה, משפחה.

אנונימי

פורסם - 16/03/2022

לרפואה שלימה והצלחה לתורם ובני משפחתו

איתי ארליך

פורסם - 16/03/2022

פורים שמח לכל עם ישראל!

אנונימי

פורסם - 15/03/2022

מאחלת למשפחתי ולכל עם ישראל בריאות ובשורות טובות.ישועות ונחמות.

Yishay Pinhas

פורסם - 15/03/2022

תפילה לישי בן גיטל ומשפחתו בריאות והצלחה.
אנונימי

תרם 200 ב 07.03.2023 09:32

אנונימי

תרם 2160 ב 10.04.2022 13:40

יעקב-חיים יעקובוביץ

תרם 36 ב 05.04.2022 13:37

אנונימי

תרם 2160 ב 22.03.2022 15:50

תמר שורק

תרם 20 ב 21.03.2022 17:39

אנונימי

תרם 2160 ב 21.03.2022 11:23

אנונימי

תרם 180 ב 21.03.2022 08:03

ליאת גביש

תרם 18 ב 20.03.2022 13:35

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 10:03

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 00:41

אנונימי

תרם 100 ב 20.03.2022 00:28

אנונימי

תרם 180 ב 19.03.2022 22:12

אנונימי

תרם 14 ב 19.03.2022 21:43

אנונימי

תרם 26 ב 19.03.2022 20:53

מירי סעידי

תרם 10 ב 19.03.2022 20:52

אנונימי

תרם 40 ב 18.03.2022 17:17

יעקב ורטיקובסקי

תרם 110 ב 18.03.2022 17:15

אנונימי

תרם 80 ב 18.03.2022 17:04

אנונימי

תרם 100 ב 18.03.2022 16:53

אנאל מרציאנו

תרם 226 ב 18.03.2022 16:42

אנונימי

תרם 96 ב 18.03.2022 16:37

אנונימי

תרם 18 ב 18.03.2022 16:26

אנונימי

תרם 50 ב 18.03.2022 16:22

נהוראי ביטון

תרם 30 ב 18.03.2022 16:16

עדי בן גיגי

תרם 100 ב 18.03.2022 16:13

אנונימי

תרם 100 ב 18.03.2022 16:09

אנונימי

תרם 20 ב 18.03.2022 15:28

אנונימי

תרם 100 ב 18.03.2022 15:26

שלום חיים סופר

תרם 100 ב 18.03.2022 14:55

אנונימי

תרם 100 ב 18.03.2022 14:07

דוד

תרם 101 ב 18.03.2022 13:56

יעקב רייז

תרם 50 ב 18.03.2022 13:25

אנונימי

תרם 21 ב 18.03.2022 12:51

אנונימי

תרם 180 ב 18.03.2022 11:54

יוסף שנפלד

תרם 36 ב 18.03.2022 11:35

אסתי נויגרשל

תרם 50 ב 18.03.2022 11:33

גבריאל שטרית

תרם 250 ב 18.03.2022 11:27

אנונימי

תרם 30 ב 18.03.2022 11:17

אנונימי

תרם 30 ב 18.03.2022 11:15

יונתן מרציאנו

תרם 120 ב 18.03.2022 11:13

אנונימי

תרם 180 ב 18.03.2022 10:49

אנונימי

תרם 100 ב 18.03.2022 10:49

אנונימי

תרם 18 ב 18.03.2022 10:38

אנונימי

תרם 40 ב 18.03.2022 10:31

אנונימי

תרם 25 ב 18.03.2022 10:27

אנונימי

תרם 180 ב 18.03.2022 09:08

אנונימי

תרם 100 ב 18.03.2022 07:38

תרם 100 ב 17.03.2022 23:27

חיים שושן

תרם 260 ב 17.03.2022 23:00

אנונימי

תרם 1800 ב 17.03.2022 22:57

אנונימי

תרם 20 ב 17.03.2022 20:55

אנונימי

תרם 240 ב 17.03.2022 18:06

אנונימי

תרם 140 ב 17.03.2022 17:30

אנונימי

תרם 5.00 ב 17.03.2022 17:26

יעקב ברונר

תרם 36 ב 17.03.2022 17:22

שושנה ואברהם קינד

תרם 180 ב 17.03.2022 17:14

יהונתן נובק

תרם 100 ב 17.03.2022 16:37

רענן אלעזרי

תרם 240 ב 17.03.2022 16:29

אנונימי

תרם 180 ב 17.03.2022 16:25

אנונימי

תרם 20 ב 17.03.2022 16:10

אנונימי

תרם 276 ב 17.03.2022 16:08

אנונימי

תרם 100 ב 17.03.2022 16:05

אסתר דישון

תרם 20 ב 17.03.2022 16:02

אנונימי

תרם 18 ב 17.03.2022 15:10

הלל להב

תרם 50 ב 17.03.2022 15:07

אנונימי

תרם 180 ב 17.03.2022 15:05

אנונימי

תרם 20 ב 17.03.2022 15:04

אנונימי

תרם 100 ב 17.03.2022 14:20

דרור פרנג'י

תרם 250 ב 17.03.2022 14:05

אנונימי

תרם 180 ב 17.03.2022 13:53

אביגיל גפן

תרם 34 ב 17.03.2022 13:25

שרה שטרן

תרם 50 ב 17.03.2022 13:22

ישעיהו יקיר

תרם 100 ב 17.03.2022 13:02

Helen Shemaria

תרם 180 ב 17.03.2022 13:00

אנונימי

תרם 106 ב 17.03.2022 12:47

אנונימי

תרם 150 ב 17.03.2022 12:39

אנונימי

תרם 360 ב 17.03.2022 12:32

תרם 100 ב 17.03.2022 12:32

משפחת ארנוולד

תרם 52 ב 17.03.2022 12:15

אנונימי

תרם 200 ב 17.03.2022 11:56

אנונימי

תרם 60 ב 17.03.2022 11:49

אנונימי

תרם 60 ב 17.03.2022 11:43

אנונימי

תרם 80 ב 17.03.2022 11:41

ישראל זרוק

תרם 100 ב 17.03.2022 11:32

אנונימי

תרם 20 ב 17.03.2022 11:29

שמשון ישוב

תרם 50 ב 17.03.2022 11:27

אנונימי

תרם 100 ב 17.03.2022 11:23

אנונימי

תרם 52 ב 17.03.2022 11:08

אסתר לאה זרביב

תרם 26 ב 17.03.2022 11:04

אנונימי

תרם 180 ב 17.03.2022 10:44

יוסף לין

תרם 360 ב 17.03.2022 10:16

אנונימי

תרם 52 ב 17.03.2022 09:43

אנונימי

תרם 100 ב 17.03.2022 08:21

אנונימי

תרם 200 ב 17.03.2022 08:16

אנונימי

תרם 50 ב 17.03.2022 07:40

חנניה פבלוב

תרם 100 ב 17.03.2022 07:23

אנונימי

תרם 180 ב 17.03.2022 07:17

אודל נקאש

תרם 100 ב 17.03.2022 00:17

אנונימי

תרם 180 ב 17.03.2022 00:10

אנונימי

תרם 50 ב 16.03.2022 22:57

אנונימי

תרם 10 ב 16.03.2022 22:57

horowitz dan

תרם 26 ב 16.03.2022 22:19

חגית רייבי

תרם 52 ב 16.03.2022 22:04

אנונימי

תרם 400 ב 16.03.2022 21:54

אנונימי

תרם 50 ב 16.03.2022 21:18

איל שטראוס

תרם 150 ב 16.03.2022 21:15

אריאל תורן

תרם 100 ב 16.03.2022 20:55

אנונימי

תרם 100 ב 16.03.2022 20:48

אנונימי

תרם 300 ב 16.03.2022 17:59

Salomon Isaac Antebi

תרם 200 ב 16.03.2022 17:28

אנונימי

תרם 240 ב 16.03.2022 17:08

אנונימי

תרם 160 ב 16.03.2022 16:54

דיאנה אוהב ציון

תרם 180 ב 16.03.2022 16:53

יואב כהן

תרם 100 ב 16.03.2022 16:22

אנונימי

תרם 180 ב 16.03.2022 16:09

אנונימי

תרם 180 ב 16.03.2022 15:47

shoshanah Zuckerman

תרם 50 ב 16.03.2022 15:08

shlomo Kharoubi

תרם 180 ב 16.03.2022 15:05

אנונימי

תרם 180 ב 16.03.2022 15:03

אנונימי

תרם 240 ב 16.03.2022 14:41

Noah Krasner

תרם 100 ב 16.03.2022 14:36

אנונימי

תרם 180 ב 16.03.2022 14:15

אנונימי

תרם 50 ב 16.03.2022 14:13

איתי ארליך

תרם 50 ב 16.03.2022 13:55

שאול יצחק רבינוביץ

תרם 100 ב 16.03.2022 12:15

אנונימי

תרם 180 ב 16.03.2022 11:38

אנונימי

תרם 100 ב 16.03.2022 11:06

אנונימי

תרם 5000 ב 16.03.2022 10:37

בת שבע ויכלדר

תרם 100 ב 16.03.2022 10:01

אנונימי

תרם 100 ב 16.03.2022 00:36

אנונימי

תרם 18 ב 16.03.2022 00:13

אנונימי

תרם 100 ב 15.03.2022 22:49

אנונימי

תרם 22 ב 15.03.2022 21:54

Naomi Lolai

תרם 50 ב 15.03.2022 21:44

אנונימי

תרם 180 ב 15.03.2022 20:58

אנונימי

תרם 50 ב 15.03.2022 19:07

wind yaakov

תרם 10 ב 15.03.2022 18:42

אנונימי

תרם 100 ב 15.03.2022 18:31

אנונימי

תרם 240 ב 15.03.2022 18:30

אנונימי

תרם 60 ב 15.03.2022 17:57

אנונימי

תרם 200 ב 15.03.2022 15:38

אנונימי

תרם 100 ב 15.03.2022 15:37

אליהו לוין

תרם 100 ב 15.03.2022 12:56

Yishay Pinhas

תרם 180 ב 15.03.2022 12:48

שמ לוב

תרם 20 ב 15.03.2022 12:32

אנונימי

תרם 36 ב 15.03.2022 11:58

אברהם קליין

תרם 240 ב 15.03.2022 11:54

רפאל אשר

תרם 20 ב 15.03.2022 11:44

אנונימי

תרם 200 ב 15.03.2022 11:13

אנונימי

תרם 200 ב 15.03.2022 11:09

אנונימי

תרם 10 ב 15.03.2022 11:05

אלי אוזרובסקי

תרם 200 ב 15.03.2022 07:38

אנונימי

תרם 2160 ב 14.03.2022 20:09

אנונימי

תרם 100 ב 14.03.2022 15:28

אנונימי

תרם 180 ב 14.03.2022 13:11