"נחלי דמע" - תיעוד מרגש של מעמד "תפילת השל"ה" ער"ח סיון תשע"ב - ועד הרבנים : ועד הרבנים "נחלי דמע" - תיעוד מרגש של מעמד "תפילת השל"ה" ער"ח סיון תשע"ב - ועד הרבנים

"נחלי דמע" – תיעוד מרגש של מעמד "תפילת השל"ה" ער"ח סיון תשע"ב

ביום חמישי הקרוב ער"ח סיון תתקיים בערב ר"ח סיון יתקיים מעמד היסטורי ומרגש על ציון השל"ה הקדוש שבטבריה, בו יעתירו יחדיו גדולי וצדיקי הדור שליט"א באמירת "תפילת השל"ה" עבור רבבות שמות של תורמי "ועד הרבנים" וכל צאצאיהם, להצלחתם בתורה ויראת שמים ולבריאות הגוף והנפש. ביום חמישי הקרוב ער"ח סיון תתקיים בערב ר"ח סיון יתקיים מעמד היסטורי ומרגש על ציון השל"ה הקדוש שבטבריה, בו יעתירו יחדיו גדולי וצדיקי הדור שליט"א באמירת "תפילת השל"ה" עבור רבבות שמות של תורמי "ועד הרבנים" וכל צאצאיהם, להצלחתם בתורה ויראת שמים ולבריאות הגוף והנפש. ביום חמישי הקרוב ער"ח סיון תתקיים בערב ר"ח סיון יתקיים מעמד היסטורי ומרגש על ציון השל"ה הקדוש שבטבריה, בו יעתירו יחדיו גדולי וצדיקי הדור שליט"א באמירת "תפילת השל"ה" עבור רבבות שמות של תורמי "ועד הרבנים" וכל צאצאיהם, להצלחתם בתורה ויראת שמים ולבריאות הגוף והנפש. ביום חמישי הקרוב ער"ח