ועד הרבנים - הדלקת נרות חנוכה : ועד הרבנים ועד הרבנים - הדלקת נרות חנוכה

ועד הרבנים – הדלקת נרות חנוכה

לשליחת שמותכם לגדולי הדור בעת הדלקת נרות חנוכה, הקליקו כאן

תיעוד נדיר מעמדי הדלקת נרות חנוכה בבתי גדולי וצדיקי הדור שליט"א.

מרנן שליט"א תורמים לועד הרבנים בעת הדלקת הנרות וכן מעתירים על כל תורמי ועד הרבנים לבריאות והצלחה ונחת מכל הצאצאים, פרנסה בריווח.

תיעוד היסטורי של מעמד הדלקת נרות חנוכה האחרון לחייו של מרן הרב אלישיב זצוק"ל – תשע"ב