ועד הרבנים ברימנוב - שלישי בשלח תשע"ה : ועד הרבנים ועד הרבנים ברימנוב - שלישי בשלח תשע"ה

ועד הרבנים ברימנוב – שלישי בשלח תשע"ה

ועד הרבנים ברימנוב – שלישי בשלח תשע"ה

 

רגעי ההוד במעמד התפילה הנורא של אמירת "פרשת המן" שניים מקרא ואחד תרגום ע"י ת"ח ויר"ש – שלוחי ועד הרבנים עבור כל תורמי ועד הרבנים.

תחילה פתחו שלוחי ועד הרבנים באמירת התהלים ולאחר מכן קראו את פרשת המן פסוק בפסוק שניים מקרא ואחד תרגום כסגולת רבי מנחם מנדל מרימנוב זצוק"ל, והזכירו את כל שמות תורמי ועד הרבנים בפרטות במתינות ובכוונה עצומה – כל שם והבקשה האישית, שה' ימלא כל משאלות ליבם לטובה, ויזכו להיפקד דבר ישועה ורחמים, בפרנסה בריווח ובניקל ובשפע.