ועד הרבנים אצל נועם אלימלך בליזענסק תשע"ה : ועד הרבנים ועד הרבנים אצל נועם אלימלך בליזענסק תשע"ה

ועד הרבנים אצל נועם אלימלך בליזענסק תשע"ה

מעמד תפילה נורא הוד ע"י שלוחי ועד הרבנים בציון הקדוש של רבי אלימלך מליזענסק זצוק"ל, בעל נועם אלימלך

הקור הפולני מקפיא העצמות ששרר בחוץ, לא הצליח להקהות ולו במעט את להט הקודש ואת אוירת חרדת הקודש אשר ליוותה את שלוחי ועד הרבנים בדרכם לליזענסק, לשפוך צקון לחשם ולהתפלל מעומק ליבם עבור משפחת ועד הרבנים – הלא הם אתם תורמי ועד הרבנים הנכבדים, לאחר אמירת פרקי התהלים בתחנונים הזכירו שלוחי ועד הרבנים שם אחר שם מתורמי ועד הרבנים והבקשה האישית, שזכותו של הצדיק הטמון כאן במקום הקדוש הזה בליזענסק, תגן עליהם ותעמוד להם להתברך במילוי כל משאלות ליבם לטובה, לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, פרנסה בריוח ובשפע, נחת מכל הילדים והצאצאים, בריאות איתנה, רפואה שלימה, וזיווגים הגונים לאלו הזקוקים לכך.

זכות הצדיק בעל ה"נועם אלימלך" מליזענסק, וזכות הצדקה הגונה של ועד הרבנים לאלפי משפחות במצוקה מכל רחבי הארץ תעמוד לכל התורמים לברכה וישועה.

 

לשליחת שמות הקליקו כאן