גדולי הדור בכותל המערבי ערב ר"ה תשע"ד - ועד הרבנים : ועד הרבנים גדולי הדור בכותל המערבי ערב ר"ה תשע"ד - ועד הרבנים

גדולי הדור בכותל המערבי ערב ר"ה תשע"ד

מעמד גדולי הדור בכותל המערבי ארבע שעות לפני ראש השנה תשע"ד על תורמי צדקה לועד הרבנים שיזכו לכתיבה וחתימה טובה שנה טובה ומתוקה