8 ימי חנוכה - 8 ימי ישועה - ועד הרבנים : ועד הרבנים 8 ימי חנוכה - 8 ימי ישועה - ועד הרבנים

8 ימי חנוכה – 8 ימי ישועה

כ' כסלו התש"פ 18.12.2019

שמונה ימי חנוכה יערך מסע התפילה המופלא של שלוחי ועד הרבנים במקומות הקדושים ושל גדולי ישראל מביתם עבור תורמי ועד הרבנים.

השנה בחנוכה עומדים בועד הרבנים לבקוע שערי שמים לעורר את אותם ניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה, בתש"פ!

כאשר כל יום מחנוכה יוקדש לעורר את הנס ואת הקדושה של אותו יום, בכפליים,

א. כל יום אחד מגדולי הדור  יקדיש תפילה מיוחדת בשבילך. ויצעק לבורא עולם, ויעורר את הנס והקדושה של אותו היום.

ב. כל יום ייערך מעמד תפילה ייחודי ע"י שלוחי ועד הרבנים במקום קדוש המסוגל לעורר את אותה ישועה.

שמונה ימים של צדקות, וכנגדם – שמונה ימי ישועה. שנזכה לניסים ונפלאות!

 

>>>לשליחת שמות לתפילה <<<