7 שטרי חיים / כתובים ע"י גדולי הדור לתורמי ועד הרבנים - ועד הרבנים : ועד הרבנים 7 שטרי חיים / כתובים ע"י גדולי הדור לתורמי ועד הרבנים - ועד הרבנים

7 שטרי חיים / כתובים ע"י גדולי הדור לתורמי ועד הרבנים

ג' תשרי התש"פ 02.10.2019

.

ועכשיו קובעים את תש"פ!

עכשיו, עכשיו זה הזמן לקרוע שערי שמים, טרם יהיה מאוחר…

7 מגדולי הדור יצאו מגדרם להעניק שטרי חיים ופסקו בכתב יד קדשם: הצדקה לועד הרבנים היא זו שתכריע את הכף לטובה!

רבונו של עולם מסר לנו את מפתח הצדקה. צדקה לועד הרבנים מצילה ומזכה בדין. היא זו שתחתום אותנו בספר החיים!

גדולי ישראל כתבו זאת מפורשות. צדיק-צדיק וסגנונו האישי, וכולם באותה אמירה. "יזכו לגמר חתימה טובה" – "יזכו לשנה טובה" – "יבוטל מהם כל גזירות רעות" – "ויעלו תפילותיהם לרצון" – "יזכו לכל ההשפעות הטובות" – – –

גדולי ישראל חרטו מילים קדושות באש שחורה על גבי לבנה, והוציאו שטר תחת ידם. על שטר אין עוררין!

שלחו כעת את שמותיכם לתפילת כל גדולי הדור ותזכו לגמר חתימה טובה

.

שלחו כעת את שמותיכם לתפילת כל גדולי הדור ותזכו לגמר חתימה טובה