מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: "לשעתה ולדורות" - ועד הרבנים : ועד הרבנים מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: "לשעתה ולדורות" - ועד הרבנים

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: "לשעתה ולדורות"

כ"ב תמוז התשע"ד 20.07.2014

 

 

כל מה שצריךמכתב הרב

שלוש פסיעות לאחור. עושה שלום… ועל כל ישראל ואמרו אמן. 
סיימת תפילת שמונה עשרה של יום חול. התפללת כרגיל על הילדים שלך ועל משפחתך, כיוונת היטב ב'רפאנו', ביקשת שהפרנסה תבוא בקלות. כרגיל. אתה מבקש, מוסיף גם השתדלות, ומקווה שיענו בקשותיך.
כעת באים אליך שני ענקי עולם חותן וחתן ומגישים לך על מגש של כסף הבטחה נצחית. הבטחה שימיה כמעט עולם ותוקפה לא פג. "לשעתה ולדורות" – כותב מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א. כאז כמו עכשיו, בימי חייו של הגרי"ש אלישיב ולאחר פטירתו. 
כבר שנתיים שעם ישראל מקיים את בקשתו האחרונה של מרן הרב אלישיב זצוק"ל. פטרונם של העניים ביקש שנהיה שותפים בהחזקת העולם בתרומה של לכה"פ של מאה שמונים שקלים, וישראל נתבעים ונותנים, מאושרים בזכות לגרום קורת רוח למרן פוסק הדור בעולם העליון.
אבל זה לא רק נחת רוח בשבילו. אלו החיים שלנו בעצמם! מרן זצוק"ל מבטיח לכל התורמים לועד הרבנים שיזכו ל"בני, חיי ומזוני." וכך אנו רואים בעיניים! הצדקה לועד הרבנים היא המפתח לחיי היומיום שלנו! 

 

שותפות

אנחנו מוגנים מכאן ומכאן. נתונים בחיקם של ענקי עולם, חבוקים בברכה שאי אפשר לשער. "יתברך בבני חיי ומזוני" – מבטיח מרן פוסק הדור. "ברכה לשעתה ולדורות"- מבטיח מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א. זו ברכה מלמעלה. הבטחה נצחית, כוח שניתן ברשותם של צדיקים להניח ישועות בפעולה טובה שנעשה למענם.    
שני ענקי רוח. חותן וחתן. שניהם מבטיחים לנו, ואנחנו זוכים. מקיימים את הצוואה, שותפים בצדקה הגדולה, הנקייה והמהודרת ביותר בעולם. וזוכים לעולמי עולמים.