40 ימי תפילה בקבר מרן הרב אלישיב זצוק"ל - ועד הרבנים : ועד הרבנים 40 ימי תפילה בקבר מרן הרב אלישיב זצוק"ל - ועד הרבנים

40 ימי תפילה בקבר מרן הרב אלישיב זצוק"ל

כ"ב תמוז התשע"ד 20.07.2014