40 ימים שמכריעים גורלות - ועד הרבנים : ועד הרבנים 40 ימים שמכריעים גורלות - ועד הרבנים

40 ימים שמכריעים גורלות

כ"ה אב התשע"ט 26.08.2019

כשאנחנו נזכרים בראש השנה שעבר תוקף אותנו פחד.

בסך הכל שנה אחת עברה מאז. בסך הכל שנה, ומה הספקנו לעבור בה! אילו ידענו – יש והיינו מתפללים טוב יותר. אילו ידענו – היינו קורעים אז את השמים, לפני שנכתבה הגזירה. לפני שנחתמה… כמעט מידי יום נוספות לנו בקשות וצרכים חדשים. הילדים והפרנסה, הבריאות, המשפחה הקרובה ומכרים רחוקים יותר… לא מפסיקים לבקש, לא מפסיקים לשווע.

ומה אנחנו רוצים לשנה הבאה?

משמרות קודש

בא' דר"ח אלול זה מתחיל, גם ביום וגם בלילה, שליחים תלמידי חכמים מובהקים מגיעים לכותל המערבי. ויקראו את ספר התהילים ויזכירו את השמות שלנו, שם אחר שם. שם אחר שם במתינות, כל תורם שמו ושם אמו, כל תורם יקר וחשוב וזוכה למלוא הריכוז והכוונה. כך במשך ארבעים יום. וארבעים לילה במקום הקדוש ביותר.
יום כיפור של יהודי שמאות תפילות נאמרו לזכותו – הוא יום כיפור אחר. יום כיפור שנכנסים אליו במתן צדקה הגונה, עם רבבות דמעות עניים שנהפכו מיגון לדמעות רווחה- זוכים בו לקדושה עשרת מונים. יש יהודי בעולם שיכול לוותר על אוצר מפעים כמו זה?

בחיקם של צדיקי עולם

את ארבעים יום הללו קיבלנו מבורא עולם כמתנת חינם, חסד עצום שרק בורא עולם יכול לברוא. אנחנו נמצאים בזמן גורלי, טרום משפט בו יוכרע מי יחיה ומי ימות. ובימים הקריטיים הללו, בהם אנחנו נידונים לחיים ולמוות, פרוצים שערי הרחמים ואפשר – פשוט – להיכנס!

בימים האלה כשאנחנו לפני דין ובד בבד מוקפים רחמים עצומים- יעלו גדולי הדור למקומות הקדושים להפציר על תורמי ועד הרבנים. הם יעוררו עלינו את החמלה ואהבת השם ויבקשו בשבילנו גזר דין טוב ומתוק.

אנחנו מבינים את הקריטיות של תפילת ועד הרבנים דווקא עכשיו, דווקא עכשיו?! העולם מזדעזע, שום דבר אינו בטוח, ועכשיו דנים אותנו מהתחלה. בראש השנה כאילו לוקחים מאיתנו הכל ובודקים כל נושא מראשיתו: כמה פרנסה מגיע, כמה בריאות, מה יהיה עם הילדים שלנו ועם השלום בית… דווקא עכשיו אנחנו חייבים יותר מהכל את תפילת גדולי הדור ושלוחי ועד הרבנים עלינו ועל המשפחה שלנו.
שנבין מה הולך לקרות במערך התפילה של ועד הרבנים: כל יום, כל יום! יצא אחד מגדולי התורה לנסיעה ארוכה כדי להתפלל עלינו במקומות הקדושים! אולי יהיו כאלה שירימו גבות בפליאה: כך להטריח את גדולי הדור? המציאות שונה לגמרי: הם אלה שרוצים ומבקשים לטרוח בשביל תורמי ועד הרבנים.

הם בוכים בשבילנו, הם מרעישים עולמות בשמים, מפצירים כאילו כל תורם הוא בן יחיד להם, עכשיו ממש הרגע, ניתן להם את היקר לנו מכל!.

לשליחת שמות לתפילה הגדולה בעולם

.

גלריה מרטיטה של כל גדולי הדור מתפללים לישועת תורמי ועד הרבנים בכותל המערבי והמקומות הקדושים:

 

 

לשליחת שמות לתפילה הגדולה בעולם