40 יום בבית השונמית המסוגל להיפקד זרע של קיימא - ועד הרבנים : ועד הרבנים 40 יום בבית השונמית המסוגל להיפקד זרע של קיימא - ועד הרבנים

40 יום בבית השונמית המסוגל להיפקד זרע של קיימא

ג' סיון התש"פ 26.05.2020

40 ימי פקידה בבית השונמית החל מיום המסוגל ערב שבועות

ביום זה יעלו ת"ח שלוחי "ועד הרבנים" ל"בית השונמית" בשונם, אשר כפי שגילה רבינו ה”קהילות יעקב” זצוק”ל הוא המקום המסוגל ביותר לפקידת חשוכי בנים. תחילה יערכו במקום מסוגל זה את סגולת רבי חיים פאלאג'י בשליחותכם, אח"כ יעתירו עבור כל השמות שם אחר שם והבקשה הפרטית. ומיום זה תמשיך התפילה ברציפות במשך 40 יום, יום יום השם שלכם יוזכר שם ללא הרף להיפקד בעזרת ה' בזרע בר קיימא.

השנה, תקוים סגולת רבי חיים פאלאג'י על ידי שלוחי ועד הרבנים בשונם.

בבית השונמית שנעשה לה נס ונפקדה; מקום אליו שלח מרן הקהילות יעקב ושולח גם בנו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א חשוכי בנים להתפלל ולהיוושע – שם יעמדו השליחים של ועד הרבנים ויפרישו תשעים ואחת פרוטות, וישלימו עד שיעור ב' פעמים ב"ן עבור תלמיד חכם עני ועניו, אחד מבין מאות הנתמכים על ידי הועד. ויתפללו בבכיות עבור כל תורמי מאה וארבע ש"ח המצפים לישועה.

התפילה לא תיגמר ביום אחד. שלוחי ועד הרבנים ימשכו לעלות לשונם במשך ארבעים יום. הם יעתירו שוב ושוב, תפילה של ארבעים יום הפותחת שערי שמים.

והישועה- הן בוא תבוא. המוני זוגות כבר נושעו בזכות מאה וארבע ש"ח לועד הרבנים – והמונים ייוושעו בעזרת השם גם השנה.

לשליחת שמות לחצו כאן >>>

מה הסוד של בית השונמית?

שם, בשונם, היתה אשה גדולה. אלישע הנביא היה בא לביתה מעת לעת לאכול לחם. היא ובעלה עשו לו עליית קיר קטנה ושמו בה מיטה ושולחן וכסא ומנורה.

יום אחד הבטיח לה אלישע הנביא כי למועד הזה כעת חיה היא חובקת בן.

האשה השונמית נבהלה: אל איש האלוקים, אל נא תכזב בשפחתך. עייפנו מסגולות ומהבטחות. אנחנו כבר לא מצפים, התייאשנו והרמנו ידיים. למה להחזיר את אותם ימי תקווה מאכזבים?

יש עומקים של כאב שרק מי שחווה אותם יודע עד היכן הם קודחים. כאב שכוסס ביום ומטריף בלילה, כאב שמתלווה לכל חיוך, לכל איחול 'מזל טוב' בין אם זו ברית או חתונה; כאב שמעצים מול עגלת תינוק ומלמלות של שמיכה רכה, ענוגה. משכן את הדמעות כדיירות קבע בסף העין.

הורים שעדיין מחכים.. כולם כאחד דואגים ומתפללים, תורמים לצדקה, כולם מתעניינים ומבררים על סגולות ורומזים בעדינות שאולי כדאי לנסות גם את… ובעיקר מרחמים.

האשה השונמית כבר היתה אחרי כל זה. היא כבר התייאשה והתקשתה להאמין אפילו להבטחתו של אלישע איש האלוקים. אל נא תכזב בשפחתך- היא מבקשת ממנו. כבר השלמנו עם זה שלא נזכה לילדים. למה לעורר ציפיות מכאיבות?

אבל על אף ולמרות הייאוש היא נפקדה, ותלד בן למועד אשר דיבר אלישע.

על אף ולמרות שנות הציפייה חסרות התוחלת, אחרי תפילות ומאמצים ועוגמות נפש- מגיעה הישועה משונם. אותו מקום שנעשה בו נס על ידי צדיק פועל בו אותו הנס לעולמי עד.

לשליחת שמות לחצו כאן >>>

104 ש"ח לועד הרבנים

סגולת מאה וארבע ש"ח של ערב שבועות מוכרת וידועה. וכך כותב רבי חיים פאלאג'י זיע"א:

ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות וישלים עד שיעור ב' פעמים ב"ן, ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו… והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה.

אנחנו לא מבינים מה העניין דווקא בתשעים ואחת פרוטות, ומדוע צריך להשלים אותן למאה וארבע ש"ח פעמיים בן. הנוסח הזה טומן חישובים נסתרים. אנחנו כן יודעים, בבירור- שלבתים רבים נכנס אור מתוק בדמותו של תינוק קטן אחרי שהפרישו מאה וארבע שקלים צדקה לועד הרבנים.

ב' פעמים ב"ן לתלמיד חכם עני ועניו… כשהחסר הגשמי רב יש יותר מקום לתורה. אבל תלמיד חכם גם עני וגם עניו- בשביל זה צריך דווקא את ועד הרבנים. על תלמידי החכמים העניים והנחבאים באמת לא תשמעו בבית הכנסת. ועד הרבנים מחזיק אלפי משפחות של תלמידי חכמים עניים וענווים בכבוד ובצנעה, בלי שאף אחד ירגיש שהם נתמכים מכספי צדקה. כשרוצים לקיים את הסגולה ולהגיע אל אותם תלמידי חכמים- עוברים מאה וארבעת השקלים דרך ידיהם האמונות של רבני הועד.

לכל אחד מאיתנו יש קרוב או מכר שעוד לא זכה לברכת הבנים. בזמן שאתה ממהר בבוקר לפזר את הזאטוטים לגן ולמטפלת, הוא פוסע מולך במסלול הקבוע לכולל. אתה לוחש לו שלום ומשפיל העיניים, מקווה בכל לב שבפעם הבאה שתיפגשו תוכל להישיר מבט בלא שתתלווה אליו מבוכה.

זו לא חייבת להיות דווקא המתנה של עשור; גם שנתיים של ציפייה מורטת עצבים מספיקות די והותר. כל יום וכל דקה סוחטות את הנפש בצער עמוק.

אנחנו מכירים הורים בעמדת המתנה. כואב לנו איתם, צר לנו בצערם- אך מה אנו מוכנים לעשות בשבילם? הגיע הזמן שנוכיח הדדיות, שנשתתף בצערם לא רק בכאב לב עמום אלא במעשה של ממש. אולי נהיה אנחנו השליחים הטובים לתרום מאה וארבע ש"ח לועד הרבנים ולזכות אותם בתואר הורים.

השנה תצטרף סגולת רבי חיים פאלאג'י לסגולת התפילה בשונם. יחד עם המאה וארבעה שקלים שיחזיקו ויחיו ילדי תלמידי חכמים- יתחננו השליחים על אלה שעוד אין מי שיקרא להם אבא ואמא בקבר השונמית. בזמן שהורה רבי חיים פאלאג'י, במקום שהעיד עליו הסטייפלר ומעיד הגר"ח קניבסקי שליט"א- משם נתבשר כולנו בשורות טובות.

אנחנו מכירים זוגות שעדיין מחכים לישועה – יש לנו משהו לתת עבורם. הם יתרמו לעצמם ואנחנו נוסיף את שלנו. בסגולה הזו, דווקא בה- יש משקל יתר לתרומה של אחרים עבור המצפים. הסיפורים מגיעים למוקדי ועד הרבנים בנוסח 'תרמתי לאחות', 'תרמתי לחבר בכולל'… פתאום מתוודעים לכך שכמה וכמה תרומות נתרמו עבור אותו אחד.

הקב"ה לוקח את כל המאה וארבע ש"ח, מצרף את מניין הפעמים ב"ן ומברך בית יהודי בילד יהודי.

לשליחת שמות לחצו כאן >>>