הסוד שגילה אליהו הנביא כיצד להינצל ממגיפות ופיגועים : ועד הרבנים הסוד שגילה אליהו הנביא כיצד להינצל ממגיפות ופיגועים

הסוד שגילה אליהו הנביא כיצד להינצל ממגיפות ופיגועים….

כ"ט תשרי התשע"ו 12.10.2015

דומה שדי בכך שנציג את דברי ה"זוהר הקדוש" כמות שהן, בכדי שנבין את משמעות התפילה הנוראה של מעמד "פיטום הקטורת" בפרט כשהוא מבוצע על פי הסדר המיוחד שתיקון הגאון המקובל האלוקי רבי ישראל אליהו ויינטרוב זצוק"ל מגדולי תלמידי ה"חזון איש", במיוחד עבור ועד הרבנים:

א. "בזמן אחד היינו הולכים בדרך ופגשנו בו את אליהו הנביא אמרנו לו יאמר לי אדוני דבר המועיל לבריות הוא אמר לי כרת ברית הקב"ה ונכנסו לפניו כל אלו המלאכים הממונים להזכיר עוונותיהם של האנשים בזמן שיזכירו בני האדם מעשה הקורבנות שציוה משה וישימו ליבם ורצונם בהם – כולם יזכירו אותם לטובה ועוד בזמן שיארע מגפה ומוות בבני האדם והכרוז עבר בין על כל חיילות השמים שאם יכנסו בניו של הקב"ה שבארץ בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ויאמרו ברצון הנפש והלב עניין הקטורת והסמים שהיו להם לישראל מנייהו תתבטל המגפה והמוות מביניהם". (זוהר א' "וירא" דף ק/ב).

  

ב. "רבי אחא הלך לכפר טרשא ובא למקום האכסניה התלחשו עליו כל בני העיר ואמרו אדם גדול בא לכאן, נלך אליו באו אליו ואמרו לו: לא חס אתה של האובדן הנפשות שבכאן? אמר להם מהו העניין..? אמרו לו שכבר שבעה ימים שנמצאת המגפה בעיר ובכל יום מתגברת ולא נפסקת אמר להם נלך לבית הכנסת ונבקש רחמים מלפני הקב"ה בעוד שהיו הולכים באו ואמרו להם על אנשים שמתו, ועל כאלה שנוטים למות אמר להם ר' אחא עתה לא הזמן לעשות ככה בגלל שהשעה דוחקת אבל הפרישו מכם ארבעים אנשים שהם צדיקים ביותר שיתחלקו עשרה עשרה לארבע חלקים ואני אתכם עשרה לפינת העיר ועשרה לפינת העיר האחרת וכן תעשו לארבע פינות העיר ותאמרו ברצון נפשכם ענייני קטורת הסמים שהקב"ה נתן למשה עשו כן הצדיקים שלוש פעמים והלכו הכל ארבע פינות העיר והיו אומרים כן לבסוף אמר להם נלך לאלה שנוטים למות, והפרישו מביניכם צדיקים שילכו לבתיהן ויאמרו זה סדר פעם נוספת וכאשר תסיימו אלו הפסוקים תאמרו אלה הפסוקים ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש וגו'" (זוהר חלק א דף קא/א).

 

בהוראת ובהדרכת גדולי הדור שליט"א לנוכח המצב הקשה השורר בארצינו הקדושה יתקיימו ארבעה מעמדי "פיטום הקטורת" בארבעת המקומות הקדושים, הכותל המערבי, בקבר רחל אמנו בבית לחם, בקבר רבי שמעון בר יוחאי שבמירון, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל שבעמוקה, להינצל ממוות פיגועים ומחלות קשות, כמו שהבאנו שזה הסוד שגילה אליהו הנביא כיצד להינצל ממגיפות ופיגועים, ובכל מקום ומקום יזכירו את כל שמות תורמי ועד הרבנים והבקשה הפרטית.

לשליחת שמות למעמדי התפילה הקליקו כאן