3 מעמדי נעילה - ועד הרבנים : ועד הרבנים 3 מעמדי נעילה - ועד הרבנים

3 מעמדי נעילה

ד' תשרי התשע"ז 06.10.2016

מלאכים עטופי טליתות בבתי הכנסיות. לבן מקצה לקצה ושמימיות טהורה מתפשטת בלבבות. עם ישראל עלה מעלה-מעלה, התנגן ב'כל נדרי', התקרב בערבית של יום כיפור, ולאחריה בשירי הכבוד. עם שחר מיהרו יהודים לשחרית בוותיקין, ואחריה מוסף ועבודת כהן גדול. ותפילת מנחה, הרביעית מתפילות היום הקדוש.

לפני נעילה כולנו מלאכים.

ובזמן הזה, שהוא קודש הקודשים של העם היהודי – ייגשו שליחים תלמידי חכמים לנעילה בכותל המערבי ובקבר הרשב"י, וירעידו את השמים עבור תורמי הועד.

אנחנו נחיל ונרעד בבית הכנסת השכונתי. לא נוכל להגיע אל המקומות הקדושים. השליחים של ועד הרבנים – הם יהיו שם בשבילנו הם יתפללו תפילת נעילה בשער השמים! שם הם יצעקו: "פתח לנו שער!" במירון ובכותל המערבי יבכו: "תצילינו מכל גזרות קשות אכזריות!"

אנחנו מתקשים להכיל את הזכות הזו. רק נזכרים בניגוני נעילה, וחושבים על כך שאברכים אוהבי השם ויראי אלוקים יעתירו אותם לפני השכינה בשבילנו… מבלי שנרצה עולות דמעות בעיניים. ריבונו של עולם, מה יכול יהודי לבקש יותר מזה?

השליחים יעתירו בכותל המערבי ובציון רבי שמעון, וגדולי הדור יעתירו מבתי הכנסיות שלהם…

בית הכנסת של גדול הדור. תפילת נעילה של שרי התורה גגדולי הדור. כמה היינו משתוקקים להתפלל במחיצתם!

ואנחנו – תורמי ועד הרבנים – לא רק מתפללים במחיצתם, אלא הם מתפללים עלינו! גדול הדור שם את השם שלנו לפניו בתפילת נעילה. גדול הדור בוכה עלינו, מבקש בשבילנו "תיטיב לנו החתימה!"

אנחנו שותפים עם גדולי הדור בנשיאת ותמיכת העניים – והם נושאים עם התפילה שלהם את הבקשה שלנו. לאן שמגיעה דמעת גדולי הדור- לשם נכנסות גם הבקשות שלנו. גדולי הדור לוקחים את המאווים שלנו לשנה החדשה, ומשחילים אותם בפתח שנפתח במיוחד בשבילם.

גדולי הדור נוטלים את ידינו הקטנה בתוך ידם הטהורה, ומכניסים אותנו אל היכלי התפילה והתשובה שלהם. שותפים עם גדולי עולם בצדקה- שותפים איתם גם בתפילה. שותפים בהשקטת דמעות עניים – ושותפים בדמעות התחנונים.
ויבואו הצדקות, ויבואו עשרות אלפי יהודים שעמדנו לתומכם. השליחים שלנו יצעקו בכותל המערבי, ויתחננו על ציון הרשב"י במירון. גדולי עולם יעתירו עלינו בבתי כנסיות, ומלאכי הצדקה יעלו לפניהם.

היום יפנה, השמש יבוא ויפנה, נבואה שעריך.

 לשליחת שמות למעמדי הנעילה על תורמי "ועד הרבנים" – הקליקו כאן

 

s_tishrei_5777_vaad_harabanim_yom_kipur_miron_kotel

NEILA YO KIPUR MIRON NEILA

 

 

 

 

 לשליחת שמות למעמדי הנעילה על תורמי "ועד הרבנים" – הקליקו כאן