ת'הא ש'נת פ'רנסה / מעמד התפילה בקבר רבי יהודה בר עילאי - ועד הרבנים : ועד הרבנים ת'הא ש'נת פ'רנסה / מעמד התפילה בקבר רבי יהודה בר עילאי - ועד הרבנים

ת'הא ש'נת פ'רנסה / מעמד התפילה בקבר רבי יהודה בר עילאי

י"ט אלול התשע"ט 19.09.2019

"ותן לכל איש ואיש די פרנסתו"

מעמד נורא הוד של זקן האדמורי"ם כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא שליט"א בקברו של התנא הקדוש רבי יהודה בר עילאי שליד צפת, הידוע כמקום מסוגל ביותר לפתוח שערי שמים לזכות לשפע של פרנסה בנקל.

כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא שליט"א אמר כי לתורמי ועד הרבנים יש זכות מיוחדת לזכות לפרנסה בנקל ובשפע מידה כנגד מידה שבזכות תרומתם, זוכים ועד הרבנים להציל עשרות אלפי נפשות במצוקות מכל רחבי הארץ.

לאחר אמירת התפילות המיוחדות לפרנסה ואמירת התהלים בהתעוררות עצומה, ירד כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א לתוך המערה עצמה וכשהוא על הקבר הקדוש הזכיר את כל תורמי ועד הרבנים שיזכו להתפרנס מתך ידו המלאה והגדושה של ה' בהיתר ולא באיסור, בנקל וברווח ולא בצער, ויפטרו מכל חובותיהם ויזכו להשיא את צאצאיהם בהרחבה גדולה.