שלישי בשלח תשפ"א: מעמד היסטורי של גדולי הדור בקבר רבי יהודה בר עילאי לפרנסה בשפע - ועד הרבנים : ועד הרבנים שלישי בשלח תשפ"א: מעמד היסטורי של גדולי הדור בקבר רבי יהודה בר עילאי לפרנסה בשפע - ועד הרבנים

שלישי בשלח תשפ"א: מעמד היסטורי של גדולי הדור בקבר רבי יהודה בר עילאי לפרנסה בשפע

ז' שבט התשפ"א 20.01.2021

מעמד היסטורי שלישי בשלח תשפ"א:

גדולי הדור עולים לשער הפרנסה לכתוב ולחתום לכם "שטר הפרנסה" בעיצומו של מעמד "שלישי בשלח – פרשת המן" בקברו של התנא האלוקי רבי יהודה בר עילאי שהוא שער הפרנסה!

בשלישי בשלח הזה ודאי תקראו את פרשת המן.

תקראו ותהיו בטוחים ש- הנה, ברגע מוסרות מאתכם כל דאגות הפרנסה עד עולם. באמת נראה לכם שכך זה עובד? סתם, ממלמלים בפה, וזוכים לברכה עד בלי די? פרשת המן היא לא סתם סגולה שאומרים. הבית יוסף מוסיף ומבאר שעיקר הסגולה היא שכל אחד יפנים ויאמין שכל מזונותיו באין לו בהשגחה.

ביום שלישי הקרוב פרשת בשלח- פרשת המן, שבוע שבו מתעוררות שוב ההשפעות הגדולות שהיו לישראל במדבר בירידת המן מהשמים, ועד הרבנים לא יקרא בשבילכם את פרשת המן. הרי כל העניין שכל אחד יקרא בעצמו!! יבין ויאמין שלא הוא מנהל את פרנסתו אלא הכל בא מלמעלה, כל שקל שאדם מרוויח, מפסיד או חוסך בדרך כל שהיא – הכל רשום וידוע מראש.

ואיך תדעו בוודאות שירדתם לעומק הסוד במן מן השמים? איך תדעו בוודאות שתזכו למה שאומר הירושלמי על קוראי פרשת המן "שלא יתמעטו מזונותיו"?

יש לנו דרך ברורה לזכות בפרנסה טובה, דרך מציאותית של סיבה ותוצאה שבעצם על ידה אנו מקיימים הלכה למעשה את סוד האמונה שבפרשת המן. הרואה שמזונותיו מתמעטין- יעשה מהם צדקה! מי שרוצה להתברך כלכלית יפריש צדקה מהממון שלו! בין אם יש לו מעט, בין אם יש לו הרבה- בכל מצב זוהי הדרך להבטיח את הפרנסה שלנו.

בשלישי בשלח יערך בועד הרבנים פרויקט אדיר של חלוקת תמיכות. תמיכות אלו יורכבו מצדקות של אלפי יהודים כמוך, ובשמים- כל הסכום כולו נרשם על כל אחד ואחד מהם. יחד עם אמירת פרשת המן תגיע זכות הצדקה העצומה ותפעיל את כל כובד משקלה. איזה מקטרג יכול לעמוד מול מיליוני שקלים לצדקה? מיליוני מטבעות שאתם נתתם כדי להושיע את העניים של הקדוש ברוך הוא! פרשת המן שלכם תעלה מיד לשמים ואתם תזכו לאוצרות השפע מידו המלאה הפתוחה והרחבה.

בשלישי בשלח ועד הרבנים ירעיש עולמות בשבילך!

בדיוק בזמן שתגידו פרשת המן, בד בבד עם מאות התמיכות שיחלוקו בזכותכם לעניים מהוגנים- יעלו גדולי הדור שליט"א לקבר רבי יהודה בר עילאי המסוגל להשפיע פרנסה ושהבטיחו שתפילה על קברם לא תשוב ריקם.

זו ההשתדלות המובטחת שלך לפרנסה, השתדלות אמיתי, ראויה הרבה מעבר לטרחה גשמית.

נצלו כעת את ההזדמנות הנדירה לזכות למערך תפילות אדיר כדי לזכות בפרנסה בשפע, שלישי בשלח תשפ"א, זה היום שלכם.

>>לחצו כאן<<<

כדי  לשלוח שמות למעמדי התפילה "שלישי בשלח – פרשת המן":

1. מעמד גדולי הדור שליט"א בקבר רבי יהודה בר עילאי 

2. בקבר רבי מנחם מנדל מרימנוב שבפולין