שלישי בשלח - פרנסה בשפע - ועד הרבנים : ועד הרבנים שלישי בשלח - פרנסה בשפע - ועד הרבנים

שלישי בשלח – פרנסה בשפע

כ"ז טבת התשע"ה 18.01.2015

 

Bechalah

 

 

1. אתם אומרים את פרשת המןBechalah1B

תרפו רגע. תעצרו. שאפו מלוא אוויר. למה אתם רצים כל הזמן סביב הכסף? מחשבנים חשבוני חשבונות על חנות זולה יותר ומבצעים משתלמים באמת, מוסיפים שעות, מחפשים עבודה מהצד, חוסכים שקל לשקל.

תפסיקו להכניס כאן את הראש! חבל על האנרגיה. יש פטנט רשום שייתן לכם את כל צורככם בקלות. נשמע לכם פנטזיה?

כך כתוב בירושלמי: "האומר פרשה זו – מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו." נותנים לכם הבטחה כתובה, חוזה קסום על משכורת שתמלא בדיוק את מה שהמשפחה שלכם צריכה. חוזה עם ערבות! זה בלתי נתפס. ומוסיף התשב"ץ על הבטחת הירושלמי- "ואני ערב!" התשב"ץ ערב על הפרנסה שלנו- – –

תגידו, באמת חשבתם שיש הוקוס פוקוס? ככה זה עובד – לוחשים איזה לחש ומטבעות זהב ממוטרות מהשמים? פרשת המן היא לא סתם סגולה שאומרים ואופס… הפרנסה שופעת. ה'בית יוסף' מוסיף ומבאר שעיקר הסגולה היא שכל אחד יפנים ויאמין שכל מזונותיו באין לו בהשגחה. זו הסגולה שבאמירת פרשת המן- להפנים לעומק, להרגיש במוחש כי הקב"ה שולח לנו את הפרנסה בלי כל קשר להשתדלות שלנו. כשיהודי נשען בעוצמה כזו על הקב"ה- אזי אכן מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו.

זו הסיבה בדיוק בשלה ועד הרבנים לא יגיד במקומכם את פרשת המן. את פרשת המן אתם צריכים להגיד!  כך הרי העניין- שכל אחד יקרא בעצמו, יבין ויאמין שלא הוא מנהל את פרנסתו אלא הכל בא מלמעלה. כל שקל שאדם מרוויח או מפסיד או חוסך בדרך כל שהיא – כבר נרשם קודם בידי ההשגחה.

יום שלישי של שבוע פרשת בשלח הוא הזמן שבו מתעוררים ביתר שאת ההשפעות הגדולות שהיו לישראל במדבר בירידת המן מן השמים. אם כל השנה סגולה גדולה לקרוא פרשת המן- זה היום בו הסגולה מכפילה את עצמה. ביום הזה לא יקרא ועד הרבנים את פרשת המן בשבילכם- כל אחד יקרא בעצמו! הוא העיקר- להפנים, להבין את סוד הפרנסה משמים!

 

 

 

 

Bechalah

 

2. שני מליון לצדקהBechalah1A

ואיך נבטיח לעצמנו בוודאות את השפע משמים?

פרשת המן הולכת יד ביד עם הצדקה. שלישי בשלח כבר הפך למושג בשביל העניים- יום חגיגה בזכות אלה שיודעים מה באמת צריך לעשות באותו יום ומהי הדרך האמיתית להוריק עלינו ברכה עד בלי די. צדקה היא יישום הלכה למעשה של העומק בפרשת המן. אנחנו יודעים שהכסף משמים, אנחנו יודעים שהעמל שלנו בפרנסה לא קשור משום כיוון לכמות המזומנים בבנק- הכסף ניתן לנו מאת ד' כפיקדון על מנת שנפרנס את העניים.   

ביום שלישי בשלח, היום שמסוגל לפתוח את אוצרות הפרנסה, יתגייסו כל עם ישראל כדי להגיש תשורה ענקית של צדקה. כשאנחנו נקרא את פרשת המן ונתפלל לפרנסה טובה, יעברו מלאכי ועד הרבנים מבית סובל לבית סובל ויחלקו שני מליון שקל לצדקה. שני מליון! כל אחד יתרום את החלק שלו והסכום העצום יחשב כאילו כל אחד ואחד נתן את כולו! שני מליון שקל זה השגות של עשיר בצדקה – וכאן- הכל- שלנו!

המיליונים שמחלקים בועד הרבנים מחוללים מהפיכה בשמים ובארץ… אתם יכולים לדמיין את השמחה בבתים כשהנתינה שלכם מגיעה אליהם? אפשר להכיל את ההקלה, את התחושה המנחמת הזו של יהודי כשעם ישראל כולו שולח לו מתנה בשעת צרתו? הצרות נדחקות הצידה כשהצדקה שלנו מגיעה ואומרת: הצער שלך, אח יהודי- הוא גם הצער שלנו.   

זכות הצדקה האדירה תעלה יחד עם אמירת פרשת המן, יחד עם האמונה, עם הפנמת סוד הפרנסה הלכה למעשה. אף מקטרג לא יוכל לעמוד בפניה. צדקה מהודרת ונקייה שכה אהובה אצל הרבונו של עולם, צדקה היא תעשיר, צדקה שנתן לנו הקב"ה לתיתה לאחר. הצדקה מוחקת את כל החובות, הצדקה משפיע שפע עצום. והלך צדקיך לפניך- – – אנחנו מבינים מהו כוח הצדקה בפרוטה אחת? אנחנו מבינים את כוח הצדקה של ח"י שקלים, של מאה ש"ח? בשלישי בשלח תשע"ה ירשמו לזכותנו שני מליון ש"ח! זכות עצומה! מיליוני פרקליטים טובים שיעמדו לימיננו בעל רגע נתון. מישהו מוכן כל כך בקלות למחוק שני מליון ש"ח מחשבון הבנק שלו?

 

Bechalah

 

3. תפילות

שלישי בשלח תשע"ה הוא יום גדול לכלל ישראל. חוץ מפרשת המן שאנחנו נקרא וחוץ משני מליון שקלים שיגיעו לאלפי בתים מסכנים בארץ ישראל- תועצם הזכות שלנו בתפילות מיוחדות. מבעוד מועד יתפזרו שלוחים תלמידי חכמים בשלושה עשר מקומות קדושים וקברי קדמונים ברחבי העולם, יזכירו את שמותנו ויבקשו בזכות הנשגבה של מתן צדקה מהודרת. הם יעצימו אותנו עשרת מונים, יתנו את הדחיפה האחרונה שתמטיר עלינו את השפע. בתרומתנו נשלח אותם לעורר שוכני עפר. שלא יצטרכו עמך בית ישראל לא זה לזה ולא לעם אחר…

התפילות על התורמים היקרים לא נעשות כמובן מאליו. קודמת להם הכנה ראויה ודבקות הלב, רעד פנימי של קדושה מפעם בשליחי דציבור ואחריות עצומה לישועת כלל והפרט. תפילות חמות, רותחות נישאות אל על, העיניים טהורות ודומעות. פרנסה ברווח ולא בצמצום, בקלות ולא בקושי, בכבוד ולא בביזוי, פרנסה שתותיר אותנו פנויים לעבודת ד' מתוך שמחה ונחת.   

בשלישי בשלח ילכו עבורכם שלוחי "ועד הרבנים" בקברו של רבי מנחם מנדל מרימנוב זיע"א אשר בפולין הקפואה שהוא בעל סגולת "שלישי בשלח" ובעוד מקומות קדושים, שם יעתירו שתעלה לרצון מצוות הצדקה ותשפיע את כל ההבטחות הקשורות בה. ברחבי הארץ יטרחו שליחים אחרים לחלק את התרומה העצומה שלכם ובכם ינהגו מידה כנגד מידה. צדקה היא המפתח קודם כל לפרנסה. מידה כנגד מידה, במידה שאדם מודד מודדין לו. – – – ד' מבקש שנבחן אותו בזאת! אילולי היה כתוב לא היינו יכולים לאומרו… תנו צדקה- מבטיח הקב"ה, ואני אעשיר אתכם.

והישועות, אכן, מופיעות במלוא העוצמה.

הסיפורים מתהלכים מבית לבית: עבודה שנמצאה בפתע פתאום, חוב גדול שהוסר, תנאים מקלים שלא הושגו במשך זמן ארוך והתרומה לועד הרבנים השפיעה במקומות הנכונים, עסק שהתחיל להרוויח… סיפורים מרגשים, מפעימים, מספרים על מעגל נתינה ללא גבולות, סובב ומקיף את כל רבדי העם ומאציל בחזרה על הנותנים…

ביום הזה, שלישי בשלח, אנחנו נהיה בעלי הצדקה הכי גדולים בהיסטוריה היהודית. המעות שלנו ילכו מבית עני לבית נזקק ויביאו רווחה עצומה. הבטחת ד' לפותחי היד וסגולת פרשת המן, כח הצדקה והתפילות המעולות בקברי קדמונים- הזכויות העצומות תעלינה למעלה ותפלסנה את הדרך, תסרנה את המכשולים והמניעים החוסמים את שביל הפרנסה שלנו- – – מהיום הזה, הכל יהיה קל יותר.

 

מפתח פרנסה נדחף בכוח לבין אצבעותינו ועלינו רק לסובבו קצת. טרחה מועטה: שיחה קצרה, תרומה קטנה.

רק שלא נחמיץ את הרגע.

 

Bechalah