נתרפאו כל החולים - ועד הרבנים : ועד הרבנים נתרפאו כל החולים - ועד הרבנים

נתרפאו כל החולים

כ"ח אייר התשע"ד 28.05.2014

קול שופר הולך וגדל, הולך וחזק, מחריד את המחנה. עננים נקשרים לפסגות ההר ומלבד קול השם המרעים באיתנותו עוצר העולם נשימתו בדממה עמוקה.

וברגעים עטורי הוד אלו, בשקט מפליא, מתרחש הנס בתוך הקהל העצום הנושא עיניים אל ההר. הנס קם וקורם עור וגידים. עיוורים פוקחים עיניהם, אילמים מקבלים כוח דיבור, חירשים שומעים את הקולות. השוטים מתרצנים פתאום, ומבטם מפוכח ובהיר להפליא. הפיסחים מתהלכים על רגליים בריאות, חזקות. לגידמים – צומחים איברים חדשים במקום אלה שנכרתו. שישים ריבוא יהודים שיצאו ממצרים פצועים, חבולים, בעלי מומים – הופכים ברגעים אלו לנסיכים.

 

לגיון של מלך

 אותה קדושה יורדת עלינו עכשיו. אותה קבלת התורה, אותה התגלות שכינה. שוב אנחנו נעשים לגיון של מלך, מחדש. שוב אנחנו מבריאים, כולנו, כי מפני כבודו של המלך – לא ראוי שחייליו יהיו חולים או בעלי מומים.

וכך מספר הרה"ג ר' יצחק זילברשטיין שליט"א: כשמרן הגרי"ש אלישיב שליט"א הלך פעם לבקר חולה ציין באוזניו: כמו שבשעת מתן תורה כל החולים נתרפאו- כך מתחדשת השפעה זו בכל שנה ושנה. ואפשר לבקש מהקב"ה רפואה שלמה על כל סוגי המחלות שבזמנים רגילים יתכן שלא הייתה להם רפואה.

שאל החולה את מרן זצוק"ל: אימתי בחג השבועות אפשר לזכות לזה? והשיב מרן: בשעה שקורין את עשרת הדיברות!

הרב אלישיב זצוק"ל גילה לנו את הרגע הנכון בו אפשר להירפא מכל המחלות – כולל חולאים שבזמנים רגילים לא תהיה להם רפואה! כאן, מעל ספר התורה הפתוח, יחד עם ניחוח הקפה הממלא עדיין את אולם הלימוד – כאן פותח הקדוש ברוך הוא את אוצרותיו של המלאך רפאל ומרפא אותנו הוא בעצמו, הכל יכול! זהו הרגע שמקים חולים אנושים ממיטת חוליים, שפוקח עיני עיוורים, שמעלים גידולים ממאירים, שמרפא לבבות שבורים ומנפיק תוצאות מרגיעות בבדיקות! זהו הרגע שכולנו, בני אנוש שבריריים וחסרי ישע, זקוקים לו יותר מאוויר לנשימה.

וכך הוא נהג בעצמו. מידי שנה, בקריאת עשרת הדיברות, היה בית הכנסת הקטן ברחוב חנן עוצר נשימה בשעה שפוסק הדור מרן הרב אלישיב זצוק"ל העתיר על תורמי ועד הרבנים להחזיקם ולהחיותם.

 

אמונה פשוטה

אז, כשהתקרבנו לפני הר סיני, אחרי שראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הייתה האמונה ידיעה מוחשית, גשמית כמעט. אז הרגשנו חזק בעצמות כי הקדוש ברוך הוא יוצר המציאות ומחדשה בכל רגע וברצונו יהפוך בשבריר שנייה מערכות עולם. אדם בריא וחולה נתונים באותה נקודת מוצא בדיוק: שניהם בידיו של הקב"ה.

ועל פי רצונו של השם יורדות הרפואות לעולם בשעת מתן תורה. בשעת קריאת עשרת הדיברות – כפי שגילה הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

ברגעים האלה יכנסו תורמי ועד הרבנים אל קודש הקודשים. פנימה, קרוב-קרוב, הכי קרוב לתורה שניתנה בסיני. ברגעים האלה ייקחו אותנו גדולי הדור איתם לדרגה הרוחנית שהם מעפילים אליה, לשרעפים שלהם, שרי התורה, במסירת עשרת הדיברות משמים, כדי שההשפעות והניסים מאותו מעמד יחולו גם עלינו.

ועד הרבנים מכיר מקרוב את הצרות : לפעמים בעיה בריאותית קטנה, 'רק' אברך צעיר שלא מסוגל לבלוע. 'רק' תינוק שנולד עם לסת שסועה. 'רק' חוליה אחת שהתפוררה בצווארו של נער בר מצווה… בעיות קטנות, שוליות כמעט, שמשנות סדרי חיים לחלוטין! וכי חסרות דוגמאות? היזכרו בעלונים שקיבלתם בשנה החולפת. הם מכילים כל כך הרבה מקרים שאינם סכנת מוות מיידית, אבל מהווים צרה שחורה משחור שהחיים בתוכה הם גיהינום עלי אדמות!

פעם בשנה, בתרומה אחת לועד הרבנים, נזכה להינצל מטירדות הגוף והנפש. גדולי הדור יישאו אותנו על כפיים, למעמד הר סיני האישי של ענקי הרוח אצלם איוותה התורה משכן לה, ונזכה לפתיחת אוצרות צורי ומזור.

 

שרי התורה לתורמי הועד

 עבור הבריאות אנחנו מוציאים הון תועפות, אם רק נדמה לנו כשצריך – ובדיוק את התרומה הקטנה לתפילת גדולי הדור לא נוכל לשלם? דווקא על הברכה האמיתית, על הפנייה הישירה לרופא כל בשר ומפליא לעשות בזמן שעלתה עת רצון מלפניו – דווקא אותה נחמיץ במו ידינו? 

ולא די בזאת. ועד הרבנים כרגיל נותן לכם הרבה יותר משאפשר לשער. ועד הרבנים שולח בשעת קריאת התורה שליחים יראי שמים למקומות הקדושים. אברכים חשובים שכל מהותם תורה יתפללו עלינו במירון, אצל רבי שמעון שכדאי הוא לסמוך עליו, ובכותל המערבי הוא שער השמים, בשעה שקולות וברקים יעלו מספר התורה ישמעו איתם גם השמות שלנו אותם יזכירו השליחים בפרטות לבריאות הגוף ובריאות הנפש עד מאה ועשרים שנה.

מאז בכל שנה, ביום החמישים, כשאנו מתקדשים ומקבלים עלינו מחדש את התורה – אפשר להתרפא ולהבריא מכל המחלות. אם רק נאמין ונדע שהכל בידו. יכולותיו לא כבולות לדאגנוזות של רופאים מומחים או לדף הצמוד למיטה; הכל בידו, והוא יתמיד בבריאותנו, ויסיר מעלינו חולאים רעים.

אם רק תרצה – תהיה שם גם אתה. ותזכה, בתפילה ובצדקה ובכוח התורה, לחיים טובים ובריאים, מלאים שמחה בעבודת השם, עד מאה ועשרים שנה,

 

הצטרפו כאן