פרשת המן להורדה - ועד הרבנים : ועד הרבנים פרשת המן להורדה - ועד הרבנים

פרשת המן להורדה

י"ב טבת התשע"ז 10.01.2017

פרשת המן להורדה:

נפסק ב'שולחן ערוך' (א ה): 'טוב לומר (בכל יום) פרשת העקידה ופרשת המן'.

וכתב ה'רבינו בחיי' (טז כ): "וקבלה ביד חכמים, כי כל האומר פרשת המן בכל יום מובטח לו שלא יבוא לעולם לידי חסרון מזונות".

"כדי שיאמין שכל מזונותיו באין לו בהשגחה". (בית יוסף)

אף ב'תשבץ' (רנ"ו) כתב בשם הירושלמי 'כל האומר פרשת המן בכל יום מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו', והוסיף ה'תשבץ' – ואני ערב, והיינו שיזכור תמיד לאן עליו לפנות בבוא עליו מחסור בפרנסה וכד'.

והטעם, כדכתב הט"ז (סק"ד) שהוא כדי שיאמין האדם שכל מזונותיו באים בהשגחה מלעילא.

"ובספר הישר לרבינו תם איתא "שהאומר פרשת המן בכל יום שניים מקרא ואחד תרגום מובטח לו שלא יחסרו מזונותיו", (נוהג כצאן יוסף).

 

"מצאתי בדברי המקובלים שסגולת פ' המן לומר שניים מקרא ואחד תרגום", (יש נוחלין להשל"ה).

 

הוראות הורדה:

עברו עם סמן העכבר מעל התמונה, ולחצו לחצן ימני בעכבר ,ובחרו בתפריט "שמור תמונה בשם":

 

parashat_haman_vaad