פעם בשבע שנים: שמיטת כספים בפועל : ועד הרבנים פעם בשבע שנים: שמיטת כספים בפועל

פעם בשבע שנים: שמיטת כספים בפועל

כ"ד אלול התשע"ה 08.09.2015

 

 

הפעם רק צריך לפתוח חומש ולקרוא. המילים הקדושות של התורה מבטיחות לך את הברכה, וועד הרבנים הוא הצינור להביא אותה אליך.

pruzbul_gedolei-hador_5775

כל החיים שלך יהפכו לברכה, כל הקורות אותך, כל מה שתעשה וכל עניין שתיגע בו -יבורך. התורה הקדושה מבטיחה!

זו הברכה שמרעיף הקב"ה לאלה ששומטים את כספם: "קרבה שנת שבע… בגלל הדבר יברכך ד' ב..מעשך וב…משלח ידיך."

זו לא ברכה של כל יום, אלא זכייה של אחת לשבע שנים. וגם אז – לא כולם זוכים. אפשר לכתוב פרוזבול ולשכוח, ולהשאיר את הברכה מקופלת בלי שתבוא אלינו. ואפשר לנהוג כמנהגם של גדולי הדור שליט"א, להלוות מאה שמונים שקלים לועד הרבנים, לשמוט אותם ולהתברך ישירות מהקדוש ברוך הוא.

גדולי הדור מורים לנו הלכה למעשה. יש פה מצווה שכתובה במפורש בתורה, ואפשר לקיימה רק פעם אחת בשבע שנים. מי שלא יזכה השנה יאלץ להמתין לסוף השמיטה הבאה. שבע שנים לחכות למצווה, ובסוף להחמיץ אותה? זה לא ייתכן שיהודים ינהגו בשלוות נפש כזו כלפי ציווי מהתורה.

ברגע אחד מקיימים עם ההלוואה למצוות שמיטת כספים, ובאותו רגע ממש הופך הסכום הזה לצדקה מהודרת. שתי אוצרות בנשימה אחת.

והכריע מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שבנתינת תרומה לועד הרבנים בתורת הלוואה כדי שתשמטנו שביעית: "שני דברים יש כאן, גם צדקה וגם הלוואה."

 

 

 

הסבר לקיום המצוה: השנה היא שמיטה, ויש מצוות שמיטת כספים. אלא שיש תקנת חז"ל (כדי שלא ימנעו מהלוות לעניים) לעשות בערב ראש השנה של סוף שמיטה "שטר פרוזבול" שמוסרים את החובות לבית דין ואז יכולים לגבות את כל החובות הישנים. גדולי הדור הנהיגו לתת תרומה לועד הרבנים בתורת הלוואה שע"ז יתנו מפורש שלא יחול הפרוזבול ואז בכניסת ראש השנה ישמט החוב ויועבר לעניי ועד הרבנים,  בתהליך התרומה יש לציין עבור קרן מס' 7 – קרן שמיטת כספים

 

 

כיצד ננהג למעשה כדי לזכות במצות שמיטת כספים
כמנהג גדולי הדור שליט"א וכמנהג הקדמונים

 

1. תורמים כאן     (או במוקד הטלפוני של "ועד הרבנים": 1-800-22-36-36 או במעטפה המצורפת או אצל הרבנים המקבלים).

2. מציינים שהתרומה עבור קרן מספר 7, והכוונה שהכסף ניתן כהלואה לועד הרבנים ותאריך הפרעון בערב ראש השנה הבעל"ט,

3. עושים תנאי כי על הלוואה זו לא תחול שטר הפרוזבול שיעשה בערב ראש השנה.

5. רגע לפני כניסת החג תישמט ההלואה לטובת עניי ועד הרבנים, ואתם תזכו במצוה הנשגבה והנדירה של שמיטת כספים בפועל.

למסירת הלוואה לועד הרבנים כדי לקיים בזה מצות שמיטת כספים בערב ראש השנה הקליקו כאן

(זכרו לציין שהתרומה היא עבור קרן מספר 7 – בשורת "אם ברצונכם לתרום לקרן מסוימת")