סגולת אלף פעם כל התהלים - ועד הרבנים : ועד הרבנים סגולת אלף פעם כל התהלים - ועד הרבנים

סגולת אלף פעם כל התהלים

כ"ב כסלו התשע"ח 10.12.2017

.

רוצים לשנות את הבריאה? לקרוע גזר דין? לזכות לרפואה נגד כל הסיכויים? מחפשים שידוך לבת, מחכים לזש"ק?

.
גדולי הדור ניאותו לקחת על עצמם את המשימה להביא לכם ישועה. הם יקראו את פרקי התהילים בדבקות עצומה. בתחנונים. בקירבת אלוקים. כל מזמור והסוד שלו. כל מילה והכוחות העצומים שהיא פועלת בשמים. אנחנו- אין לנו מושג בנסתרות הללו, אבל לגדולי הדור כן.

.
בחנוכה תשע"ח אנחנו זוכים ב"ה בישועה…

 

לשליחת שמות לסגולת אלף פעם כל התהלים

לחצו כאן

.

E_CHANKA_5778_vaad_harabanim_IL1_008

.

   בכ"ה בכסלו יפתח מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א  

           את ימי הרצון של חנוכה בספר התהילים הראשון          

    ומאז יזוע העולם וירגשו מערכות תבל בשביל תורמי הועד    

.

כשבחלונות ידלקו שלהבות קטנות, אורות עדינים מרצדים ומפרסמים את ניצחון האור על החושך – מאותו יום יחל המערך העצום של ועד הרבנים להאיר את החיים שלך.

.
מילה של גדולי הדור מהפכת דיני שמים! צדיק גוזר- והקב"ה מקיים. את זה אנחנו יודעים? – יודעים!

.
חז"ל מכבירים בשבח התפילה במקומות הקדושים. צדיקים שוכני עפר מעתירים טוב ומליצים יושר עבור המתפללים על ציונם. מאמינים בכח הצדיקים? – מאמינים…

.
אלף ספרי תהילים! סגולה שבכוחה לחיות מתים ולפרוץ את כל שערי שמים. שמענו עליה? שמענו…

.
הצדקה של "ועד הרבנים"! – להיות שותפים עם גדולי הדור במפעל ענק שמחייה רבבות נפשות בישראל. אם המציל נפש אחת קיים עולם מלא- אנחנו משערים כמה עולמות מלאים וגדולים מקיימת צדקת ועד הרבנים? – לא, אי אפשר לשער…

.
ולאן מגיעים כשהכל מתחבר ביחד?

לשליחת שמות לסגולת אלף פעם כל התהלים

לחצו כאן

.

.

.