נחלי דמע בקבר השל"ה הקדוש - ועד הרבנים : ועד הרבנים נחלי דמע בקבר השל"ה הקדוש - ועד הרבנים

נחלי דמע בקבר השל"ה הקדוש

כ"ד אייר התשע"ט 29.05.2019

 

פעם אחת, יחידה ונדירה, מתקבצת אסיפה של מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א בקצה הארץ. אדמו"רים וראשי ישיבות. אין להם זמן מיותר לנסיעות ארוכות, והם מקדישים מספר שעות נכבד לצורך תפילת השל"ה של ועד הרבנים – כי הם יודעים עד כמה במעמד הזה מונחים עניינים הרי גורל.

עניינים הרי גורל, אכן. קריטיים ברמת על: העתיד של הילדים שלנו נקבע כאן, בתפילה המרטיטה על ציון השל"ה הקדוש. במעמד ענקי התורה, הפיות הקדושים המתחננים עלינו ועליהם, הדמעות הטהורות בקצות העיניים… לכאן מביאים אבות את שמות ילדיהם, ביום הזה מצרפות אמהות צדקניות את צקון ליבן הרותח. זה המעמד שקובע עולמות.

כאן, בתפילה הזו, נבנים דורות יראים ישרים מבורכים לעם ישראל.

ביום הזה לוקחים גדולי הדור לציון השל"ה זיע"א – את הילד הפרטי שלך. הם מכניסים אותו לתוך ליבם, בוכים עבורו, מתחננים עליו בדמעות שליש, מזכירים אותו ואם שם אמו באהבה גדולה.

הילד שלך לא מקבל ברכה בבית של צדיק אחד; הוא זוכה בתפילתם של כל גדולי עולם ביחד, ביום שקבע השל"ה, על ציון השל"ה!

והשל"ה הקדוש מדובב עימם מקברו… הגאון מוילנא כותב שבמקום מנוחת הצדיקים שם השראת השכינה. "ועד הרבנים" מקיים את מעמד התפילה במילותיו של השל"ה הקדוש, כסדר שקבע השל"ה הקדוש, ביום שגילה השל"ה הקדוש, על ציונו של השל"ה הקדוש – והשל"ה מצטרף ממקומו בעולם העליון ומתחנן גם עבור הילדים שלנו.

זו פעם אחת ויחידה בשנה בה מתקבצים כל גדולי הדור וטורחים בנסיעה ארוכה ומתישה לצפון. עשרות התלמידים מחכים ושאלות בוערות ממתינות לאחר כך. פעם אחת ויחידה בה יוצאים כולם יחד, במאמץ לוגיסטי מורכב, ביום אחד ובשעה אחת- להתפלל על הילד שלך.

 

במעמד בקבר השל"ה ישתתפו:

מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א

מרן הגאון רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מבאיאן שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מראחמסיטריווקא שליט"א

מרן הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מזוועהיל שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א

מרן הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט"א

מרן הגאון רבי יעקב הילל שליט"א

מרן הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א

מרן הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א

מרן הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א

מרן הגאון רבי מנחם מנדל פוקס שליט"א

מרן הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א

מרן הגאון רבי משה אלישיב שליט"א

בשיאו של המעמד ישמעו דברי חיזוק והתעוררות לנחת מהצאצאים מהגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט"א

 

ובאותה שעה תעלה השוועה של תפילת השל"ה על תורמי ועד הרבנים משאר גדולי הדור מביתם:

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

מרן ראש הישיבה הגר"י אדלשטיין שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א

מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

 

אנחנו חייבים שהשמות שלנו ושל ילדינו יהיו במעמד קדוש ונורא זה:

לשליחת שמות למעמד לחצו כאן

 

מעמד "תפילת השל"ה" ועד הרבנים בציון השל"ה טבריה / ער"ח סיון תשע"ח

מעמד "תפילת השל"ה" ועד הרבנים בציון השל"ה טבריה / ער"ח סיון תשע"ח

מעמד "תפילת השל"ה" ועד הרבנים בציון השל"ה טבריה / ער"ח סיון תשע"ח

מעמד "תפילת השל"ה" ועד הרבנים בציון השל"ה טבריה / ער"ח סיון תשע"ח

מעמד "תפילת השל"ה" ועד הרבנים בציון השל"ה טבריה / ער"ח סיון תשע"ח

מעמד "תפילת השל"ה" ועד הרבנים בציון השל"ה טבריה / ער"ח סיון תשע"ח

מעמד "תפילת השל"ה" ועד הרבנים בציון השל"ה טבריה / ער"ח סיון תשע"ח

מעמד "תפילת השל"ה" ועד הרבנים בציון השל"ה טבריה / ער"ח סיון תשע"ח

מעמד "תפילת השל"ה" ועד הרבנים בציון השל"ה טבריה / ער"ח סיון תשע"ח