מה עושה הקב"ה כשיש גזירה על יהודי? / מדברי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל - ועד הרבנים : ועד הרבנים מה עושה הקב"ה כשיש גזירה על יהודי? / מדברי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל - ועד הרבנים

מה עושה הקב"ה כשיש גזירה על יהודי? / מדברי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

כ"ד כסלו התשע"ח 12.12.2017

אבל יחיד נעשה לנו בתוך כל כנסת ישראל, על השריפה אשר שרף ה'  בהסתלקותו של גדול הדור, ראש גולת אריאל, ורבן של כל בני הגולה ברחבי תבל, הנהיג ברוב תבונות כחצי יובל שנים את מפעל הצדקה הכביר "ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק" והאציל עליו כל הימים מרוחו הטהורה, נשא את "ועד הרבנים" על לוח לבו על כל צעד ושעל מיום היווסדו עד היום, העניק שעות ארוכות מזמנו לכל עניני "ועד הרבנים" וברוב תבונות הנהיג והניח את יסודות המושג נאמנות בצדקה, להחיות נפשות נדכאים אלמנות ויתומים, מכל עיר ומכל ישוב מכל ארץ ישראל גאון הגאונים, קודש הקדשים רבן של כל בני הגולה מרן ראש הישיבה זצוק"ל

.

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל הרבה לכנס בביתו כינוסי גדולי הדור למען "ועד הרבנים" באחד הכינוסים, רגעים של שקט משתררים בחדר, דומיית הוד תלויה באויר. גדולי הדור שקועים בשרעפי קודש. לפתע פותח מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ואומר “הקב"ה הרי מסבב שיהיו עניים כדי לזכות את ישראל, כשיש גזירה על יהודי הקב"ה מזמן לו את הצדקה המופלאה של ועד הרבנים – דרכו נותן צדקה לא רק לעני אחד אלא להרבה עניים, כדי שייתן להם צדקה וינצל".

.

.

ARAV_STYNMAN_HANUKA_01 ARAV_STYNMAN_HANUKA_02 ARAV_STYNMAN_HANUKA_03 ARAV_STYNMAN_HANUKA_04 ARAV_STYNMAN_HANUKA_05 ARAV_STYNMAN_HANUKA_06 ARAV_STYNMAN_HANUKA_07 ARAV_STYNMAN_HANUKA_08 ARAV_STYNMAN_HANUKA_09 ARAV_STYNMAN_HANUKA_010 ARAV_STYNMAN_HANUKA_011 ARAV_STYNMAN_HANUKA_012 ARAV_STYNMAN_HANUKA_013 ARAV_STYNMAN_HANUKA_014 ARAV_STYNMAN_HANUKA_017 ARAV_STYNMAN_HANUKA_018 ARAV_STYNMAN_HANUKA_019 ARAV_STYNMAN_HANUKA_020 ARAV_STYNMAN_HANUKA_022 ARAV_STYNMAN_HANUKA_023 ARAV_STYNMAN_HANUKA_024 ARAV_STYNMAN_HANUKA_026 ARAV_STYNMAN_HANUKA_027 ARAV_STYNMAN_HANUKA_030 ARAV_STYNMAN_HANUKA_036 ARAV_STYNMAN_HANUKA_0153