מה בירר מרן המשגיח לפני שחתם הו"ק לועד הרבנים? - ועד הרבנים : ועד הרבנים מה בירר מרן המשגיח לפני שחתם הו"ק לועד הרבנים? - ועד הרבנים

מה בירר מרן המשגיח לפני שחתם הו"ק לועד הרבנים?

י"ט חשון התשע"ח 08.11.2017

אבל כבד בכל תפוצות ישראל בהישמע הבשורה המרה בהסתלקותו של מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דב יפה זצוק"ל.

.

דמותו הזוהרת של מרן המשגיח זצוק"ל חופפת מעל כל עולם התורה השרוי באב כבד על הסתלקותו, אבל יחיד הוא לועד הרבנים תורמיו ונתמכיו, מרן המשגיח זצוק"ל מלבד אשר הרביץ תורה ויראה במסירות מופלאה בליבות אלפי תלמידים בישיבת רכסים ובכל שאר היכלי התורה בארה"ק, הוא אשר נשא את כל פעולות "ועד הר

מרן המשגיח הגראון רבי דב יפה זצוק"ל חותם על טופס ההוראת קבע לועד הרבנים
מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל חותם על טופס ההוראת קבע לועד הרבנים

.

בנים"  על לוח לבו הטהור, והשפיע עליו מהודו מעת יסודו ועד יומו האחרון בהוראותיו והדרכותיו אשר היו אור לכל פעולות "ועד הרבנים" בכל רחבי ארץ ישראל.

.

.

מרן המשגיח זצוק"ל היה איש אמת בכל פעולותיו, הוא אמת וחותמו אמת, בשנה האחרונה בעת אשר נכנסו רבני ועד הרבנים אל מעונו לבקשו לחתום על הוראת קבע לועד הרבנים, כדי שממנו יראו וכן יעשו, מיד קם ממקומו בשמחה רבה, ואמר שהזכות הגדולה ביותר הוא להיות שותף עם הצדקה הטהורה של ועד הרבנים, אך לפני זה הוא רוצה להציב תנאי, שההוראת קבע שהוא חותם אכן תמומש ותצא מידי חודש בחדשו מהבנק, ראשית שרוצה בעצמו את הזכות להיות שותף ב'עושים' של ועד הרבנים, ושנית כי אחרת יהיה זה חסרון באמת.

.

טופס ההוראת קבע לועד הרבנים של מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל
טופס ההוראת קבע לועד הרבנים של מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל

אשרי עין ראתה זיו פניו המאירים – עת הטריח עצמו להשתתף בקביעות בראש מעמדי התפילות של "ועד הרבנים" במקומות הקדושים הקרובים והרחוקים, בשליחותם האישית של מרנן ורבנן גדולי הדור, כשעיניו הטהורות זולגות דמע בתפילה ובתחנונים בעד עם רחומו כל משפחת תורמי "ועד הרבנים" להחיש להם ישועה.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

לפניכם גלריה ייחודית מחיי תורתו ומסרו של מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דב יפה זצוק"ל:

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בהדלקת נר חנוכה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בהדלקת נר חנוכה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בכותל המערבי

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בכותל המערבי

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל במעמד התפילה בקבר השלה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל במעמד התפילה בקבר השלה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בקבר הרמח"ל בטבריה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בקבר הרמח"ל בטבריה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בקבר הרמח"ל בטבריה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בקבר הרמח"ל בטבריה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בקבר הרב אלישיב

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בקבר הרב אלישיב

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בקבר הרמח"ל בטבריה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בקבר הרמח"ל בטבריה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בקבר הרב אלישיב זצוק"ל

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בקבר הרב אלישיב זצוק"ל

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בהר המנוחות

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בהר המנוחות

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בנסיעה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל בנסיעה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל במעמד תפילה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל במעמד תפילה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל עם הגש"י בורנשטיין

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל עם הגש"י בורנשטיין

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל במעמד התפילה

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוק"ל במעמד התפילה

.

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוקל תורם לועד הרבנים

מרן המשגיח הגאון רבי דב יפה זצוקל תורם לועד הרבנים