מעמד הכהנים: נס חנוכה הפרטי שלכם - ועד הרבנים : ועד הרבנים מעמד הכהנים: נס חנוכה הפרטי שלכם - ועד הרבנים

מעמד הכהנים: נס חנוכה הפרטי שלכם

ל' כסלו התשע"ח 18.12.2017

.

זה עומד לקרות ביום רביעי הקרוב

היום האחרון של חנוכה שנקרא 'זאת חנוכה'

.

.

.

מעמד קדוש ונשגב של

הכהנים המיוחסים גדולי התורה

 במקום הכי קדוש בעולם – במנהרה מול קודש הקדשים

בזמן הכי מסוגל לישועות – זאת חנוכה

.

.

.

אלפי ישועות כבימים ההם בזמן הזה – בדיוק!!!
אותם כהנים – צאצאי אהרן הכהן שעל ידם זכינו לנס החנוכה.
אותה תפילה – אותם התפללו הכהנים וזכו לנס החנוכה.
אותו זמן מסוגל – שבו קרה נס חנוכה.
אותו מקום קדוש – מול קודש הקדשים בו התרחש נס החנוכה.

.

זאת חנוכה תשע"ח – גם אתם יכולים לזכות לנס חנוכה הפרטי שלכם

לחצו כאן לשליחת שמות לישועה

.SLAIDER_CHANUKA_IL_5778_KOANIM