מעמד היסטורי ורווי רגש של גדולי הדור שליט"א בציון השל"ה שבטבריה עבור תורמי "ועד הרבנים" - ועד הרבנים : ועד הרבנים מעמד היסטורי ורווי רגש של גדולי הדור שליט"א בציון השל"ה שבטבריה עבור תורמי "ועד הרבנים" - ועד הרבנים

מעמד היסטורי ורווי רגש של גדולי הדור שליט"א בציון השל"ה שבטבריה עבור תורמי "ועד הרבנים"

א' סיון התשע"ח 15.05.2018

אתמול התקיים מעמד היסטורי ומרגש על ציון השל"ה הקדוש שבטבריה, בו העתירו יחדיו גדולי וצדיקי הדור שליט"א באמירת "תפילת השל"ה" עבור רבבות שמות של תורמי "ועד הרבנים" וכל צאצאיהם, להצלחתם בתורה ויראת שמים ולבריאות הגוף והנפש.

.

גם זקני טבריה אינם זוכרים מעמד תפילה כה מרגש ורווי הוד קדומים אשר התקיים אמש ער"ח סיון, יום אותו קבע השל"ה הקדוש כמסוגל לבקש עבור נפש צאצאינו, ואף קבע נוסח מיוחד לתפילה אשר התקבלה בכל תפוצות ישראל, ועל תיבותיו המרגשות גדלו רבבות ילדי ישראל ביניהם גדולי ישראל שבכל הדורות.

.

המעמד התקיים אתמול בשעה 5.00 אחה"צ ברחבת הציון בהשתתפות קהל אדיר של אלפי אלפי מתפללים, התרגשות מיוחדת חלפה בקרב הציבור כאשר בזה אחר זה הופיעו אחר כבוד מרנן ורבנן שליט"א: מרן הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א, מרן הגאון רבי יעקב הלל שליט"א, מרן הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מזוועיהל שליט"א, מרן הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א, רב העיר טבריה מרן הגאון רבי משה צבי בוחבוט שליט"א, מרן הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א, מרן הגאון רבי מנחם מנדל פוקס שליט"א, מרן הגאון רבי משה אלישיב שליט"א.

 .

תחילה נפתח המעמד במשא קדשו של כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא שליט"א אשר עורר את הציבור בגדולת היום ובסגולת מעמד כביר זה לזכות לנחת מכל ילדינו וצאצאינו, אחריו ניגש לעמוד הגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין שליט"א אשר אמר את פרקי תהלים פסוק בפסוק כאשר קהל האלפים מצטרף לאמירת התהלים בהתעוררות מיוחדת ובתחינה לפני הקב"ה שיחוס וירחם עלינו בדור זה שנזכה לגדל את כל צאצאינו לתורה ולחופה מתוך הרחבת הדעת.

.

לאחמ"כ אמרו כל הקהל יחד את היה"ר שאחר אמירת התהלים בהזכרת י"ג מידות של רחמים שאינם חוזרות ריקם.

.

שיא המעמד היה כאשר כל קהל האלפים ובראשם מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א אמרו מילה במילה את כל נוסח "תפילת השל"ה" כאשר מעיני הכל זולגות דמעות של התרגשות ותחינה, ולבבות כולם מתאחדות בבקשה שעינינו לך תלויות עד שתחננו ותשמע תפילתנו להזמין לנו ולכל ישראל בנים ובנות בריאים ושלמים, ושיהיו מארי תלמוד ובעלי מידות טובות.

.

מיד אחרי תפילת השל"ה ישבו יחד בשולחן הנשיאות מרנן ורבנן שליט"א זמן רב ועברו על כל שמות תורמי "ועד הרבנים" שם אחר שם, מתוך חבילות הדפים שהונחו לפניהם מבעוד מועד בהם היו מסודרים להפליא כל שמות התורמים שהגיעו במהלך הימים האחרונים ל"מוקד הטלפוני" של ועד הרבנים, כשבאותו עת ממש זורמים דפים עם שמות חדשים שהגיעו זה עתה דרך המוקד המיוחד שהוקם בטבריה לקליטת כל השמות החדשים, מאמץ מיוחד נעשה ע"י "ועד הרבנים" שחלילה לא יפלט אף שם מאותו מעמד כביר.

.

בזמן המסוגל הצטרפו מביתם לתפילה הנוראה על תורמי ועד הרבנים, גם כל שאר גדולי הדור, רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א,  כ"ק מרן האדמו"ר מבאיאן שליט"א, מרן הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, מרן הגאון רבי משה צדקה שליט"א, מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, אשר העתירו כל אחד במקומו הוא על צאצאי תורמי "ועד הרבנים" שיזכו להתעלות בתורה וביראה.

.

סמוך לשקיעת החמה ננעלה מערכת התפילות הייחודית וההיסטורית של "תפילת השל"ה" עבור תורמי ועד הרבנים, מתוך רגשות עזים ומתוך תחושה שתפילה שכזו הבוקעת רקיעים ויוצאת מפיהם של שרי התורה בדורינו ודאי תעמוד לזכות כל אותם אשר זכו לעלות על שולחן מלכים על ציון השל"ה לזכות בנחת מכל יוצ"ח.

.

 

 

????????????????????????????????????