מנע מגיפה מנחלתך: גדולי הדור הורו לועד הרבנים לשלב את 'פיטום הקטורת' במעמדי התפילה ב'תענית אסתר' - ועד הרבנים : ועד הרבנים מנע מגיפה מנחלתך: גדולי הדור הורו לועד הרבנים לשלב את 'פיטום הקטורת' במעמדי התפילה ב'תענית אסתר' - ועד הרבנים

מנע מגיפה מנחלתך: גדולי הדור הורו לועד הרבנים לשלב את 'פיטום הקטורת' במעמדי התפילה ב'תענית אסתר'

ט' אדר התש"פ 05.03.2020

בצעד חסר תקדים לאור המצב בארץ ובעולם ניתנה הוראה מיוחדת מגדולי הדור שליט"א לועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק, לנצל את שלושת מעמדי התפילה הנוראים המתוכננים להתקיים ביום שני הקרוב שהוא "תענית אסתר" לתפילה ותחנונים לעצירת מגיפת הקורונה ה"י באמירת סדר פיטום הקטורת אשר כתוב בזוהר הקדוש שאמירתו עוצרת כל מגיפה ומחלה וגזירות קשות.

גדולי הדור הוסיפו ואמרו כי בעת הזאת הדבר הנכון ביותר לעשות הוא להוסיף בתפילה ותחנונים ביום שנקבע לישועה לדורות "תענית אסתר", ולעורר זכות מרדכי ואסתר כמו שאומרים בסליחות מי שענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה הוא יעננו.

בועד הרבנים מציינים כי לאור בקשת גדולי הדור בכל שלושת מעמדי התפילה בנוסף לאמירת מזמור "אילת השחר" שהוא מסוגל לישועה כהבטחת "קב הישר", יאמרו גם את סדר פיטום הקטורת ויזכירו את כל השמות והבקשות הפרטיות שיזכו לישועה.

יצויין כי שלושת המעמדים יתקיימו כדהלן:

  • המעמד הראשי והמרכזי בקברי מרדכי ואסתר שבאירן

ע"י שלוחי ועד הרבנים שיגיעו באופן מיוחד להמדאן שבאירן ויזכירו בציונים הקדושים כל שם ושם מתורמי ועד הרבנים לעורר עליהם זכות מרדכי ואסתר שימליצו טוב עליהם כבימים ההם בזמן הזה, כדברי הקב הישר שכל שנה ביום תענית אסתר מתעורר זכות מרדכי ואסתר להושיע כל יהודי ויהודי בעת צרתו.

  • מעמד כל גדולי הדור ביום המסוגל "תענית אסתר"

  • מעמדי תפילה מסוגלים בכל 26 המקומות הקדושים ובכל מקום ומקום יאמרו את סדר פיטום הקטורת.

<<<לשליחת שמות לחצו כאן>>>

 

שלוחי ועד הרבנים בקברי מרדכי ואסתר – תענית אסתר תשע"ט

שלוחי ועד הרבנים בקברי מרדכי ואסתר – תענית אסתר תשע"ט

לזכות את הרבים הבאנו כאן את לשונו הקדוש של הקב הישר (פרק צז):

כי יום תענית אסתר מסוגל מאוד שיקובל תפילתנו בזכות מרדכי ואסתר וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל יקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר, ויאמר תחילה מזמור כ"ב בספר תהלים "אילת השחר" – שהיא אסתר, ואח"כ ישפוך שיחו לפני ה' ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יעתר לו הקב"ה, ויפתח לו שערי רחמים, ותקובל תפלתו ברצון".

<<<לשליחת שמות לחצו כאן>>>

מרן הגאון רבי מרדכי גרוס ומרן הגאון רבי יעקב הלל ומרן הגאון רבי עמרם אופמן במעמד פיטום הקטורת על תורמי ועד הרבנים בכותל המערבי – ליל שישי שעב

מרן הגאון רבי מרדכי גרוס ומרן הגאון רבי יעקב הלל ומרן הגאון רבי עמרם אופמן במעמד פיטום הקטורת על תורמי ועד הרבנים בכותל המערבי – ליל שישי שעבר

מרן הגאון רבי מרדכי גרוס ומרן הגאון רבי יעקב הלל ומרן הגאון רבי עמרם אופמן במעמד פיטום הקטורת על תורמי ועד הרבנים בכותל המערבי – ליל שישי שעבר

מרן הגאון רבי מרדכי גרוס ומרן הגאון רבי יעקב הלל ומרן הגאון רבי עמרם אופמן במעמד פיטום הקטורת על תורמי ועד הרבנים בכותל המערבי – ליל שישי שעבר

מרן הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א במעמד פיטום הקטורת על תורמי ועד הרבנים בכותל המערבי – ליל שישי שעבר

<<<לשליחת שמות לחצו כאן>>>

בהוראת מרן שר התורה שליט"א ניתן גם לבקש תפילה באותה תרומה של המתנות לאביונים ואינה גורעת כלום, כל התרומות הניתנות לפני פורים נשמרים כפיקדון עד יום הפורים עצמו.