מילים של אש - ועד הרבנים : ועד הרבנים מילים של אש - ועד הרבנים

"מובטח לו שניצול כל השנה": כל הסודות של אגרת הקודש

י"ב ניסן התש"פ 06.04.2020

לקראת מעמד התפילה של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א על תרומי ועד הרבנים בעת קריאת "אגרת הקודש" של רבי שמשון מאסטרופולי, לפניכם כל סודות האגרת.

לשליחת שמות למעמד התפילה של מרן שר התורה שליט"א <<< לחצו כאן>>>

.

ההבטחה הנוראה:

SUT_RABI SHIMSHON

לשון אגרת הקודש מהגאון האלקי המקובל הנורא רבי שמשון מאוסטרופלי זצוק"ל

“מֻבְטַח שֶׁהוּא נִצוֹל כָּל אוֹתָה הַשָּׁנָה מִכָּל מִכְשׁוֹל וּמִיתָה מְשֻׁנָּה וְשׁוּם אֹנֶס. וְאַל יִמְשְׁלוּ בּוֹ אוֹיְבָיו, וְכָל שׂוֹנְאָיו יִפְּלוּ תַּחְתָּיו, וּבְכָל אֲשֶׁר יִפְנֶה יַצְלִיחַ וְיַשְׂכִּיל".

.

לפני כמה שנים חי רבי שמשון?

רבי שמשון מאוסטרופולי חי לפני כארבע מאות שנה. הוא נולד בקוריץ שבפולין (היום באוקראינה) בשנת ה' אלפים ש"ס.

.

היכן קברו? 

רבי שמשון נקבר בעיירה אוסטרופולי שבאוקראינה.

.

מתי וכיצד עלה ר' שמשון על המוקד?

בעת פרעות ת"ח ות"ט הגיעו הפורעים גם לעיר פולנאה בה התגורר רבי שמשון. תלמידו רבי נתן הנובר זצוק"ל מתעד את עלייתו למוקד על קידוש השם. וכך הוא כותב בספרו “יוון מצולה":

"והיה בתוכם (-בקרב קהילת פולנאה) איש אחד חכם ונבון ומקובל האלקי ושמו מוהר"ר שמשון מק"ק אוסטרופולי. ובא מלאך המגיד אליו בכל יום ולמד עמו סתרי תורה… ואמר לו המגיד לפי הגזיר' שיעשו תשובה גדולה שלא יבא כך הגזירה רעה. ודרש כמה פעמים בבית הכנסת והזהיר לעם שיעשו תשובה על הצרה שלא תבא, וכן עשו תשובה גדולה בכל הקהילות ולא הועילה כי כבר נחתם הגזירה רעה. וכאשר באו האויבים וצרים על העיר נכנס המקובל הנ"ל לבית הכנסת ושלש מאות בעלי בתים עמו, כולם חכמים גדולים וכולם מלובשים בתכריכין ובטליתו' על ראשיהם ועסקו בתפילה גדולה עד שבאו האויבים לעיר ונהרגו שם כולם בבית הכנסת על אדמת קדש הי"ד."

.

מהו הויכוח שהיה לרבי שמשון זיע"א עם הסטרא אחרא?

הרמח"ל בספרו “דרך עץ החיים" מתאר ויכוח בין רבי שמשון לסיטרא אחרא. רבי שמשון ידע על הגזרה העתידה לבוא וניסה לבטל אותה, וכך כותב הרמח"ל:

"כשהיתה הגזירה, רחמנא ליצלן, בשנת ת"ח, השביע הרב הנזכר למעלה ושאל אותה: על מה ולמה את מקטרגת על עמנו בני ישראל יותר מכל האומות? והשיבה לו: יתבטלו מכם שלושה דברים אלו ואחזור מקטרוגי, ואלו הם: שבת, ומילה, ותורה. מיד השיב לה הרב הנזכר למעלה, יאבדו הם כהנה וכהנה – ואל תתבטל אות אחת מתורתנו הקדושה, חלילה.

.

אלו ספרים חיבר רבי שמשון?

רבי שמשון היה מקובל גדול וחיבר ספרים רבים על פי תורת הסוד. ביניהם “דן ידין" –  פירוש על ספר “קרניים", “ליקוטי שושנים" ועוד. רבים מחיבוריו לא הודפסו כמו שכותב תלמידו: “ועשה המקובל הנ"ל פירוש על הזוהר על פי קבלת מהאר"י ז"ל ולא זכינו שיבא להדפוס…"

.

כיצד התגלה סוד האגרת?

הוא מעיד על עצמו שהסוד נתגלה לו בחלום הלילה בנפול תרדמה על כל האנשים.

.

מהי אגרת הקודש שנמסרה ממנו?

האיגרת היא מילים של אש, מכתב שכתב רבי שמשון ובו הוא מגלה סוד נורא איך להבין את דברי האריז"ל על עשרת המכות.

.

מה המקור ממנו קיבלנו את אגרת הקודש?

האיגרת מופיעה לראשונה בספר “חסד לאברהם" שחובר על ידי רבי אברהם אזולאי זקנו של החיד"א.

.

מה תוכן אגרת הקודש?

באיגרת מפרש רבי שמשון סוד סתום משמות המכות והעונשים שניתנו למצרים. הוא מראה איך הקב"ה מקדים רפואה למכה ואותם מלאכי חבלה שהיכו את מצרים הם סוד הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו.

.

 איזה יום בשנה מסוגל ביותר לקריאתה?

ההדגשה היא על ערב פסח, כמו שכתב בעל האגרת: “אפילו פעם אחת בשנה וביותר בערבי פסחים."

.

 מהי הסגולה הנוראה הטמונה באיגרת?

כך כותב רבי שמשון בסוף האיגרת: “כל המעיין בסוד נפלא ונורא הזה על מכונו… מובטח שהוא ניצול כל אותה השנה מכל מכשול ומיתה משונה ושום אונס. ואל ימשלו בו אויביו, וכל שונאיו יפלו תחתיו, ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל אמן סלה."

תרמו כעת אוכל וביגוד לחג (קמחא דפסחא) לאלפי משפחות במצוקה, ותזכו לתפילתו של מרן הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א בערב פסח הבעל"ט בעת קריאת "אגרת הקודש", שתזכו אתם וכל משפחתכם להתברך ולהינצל כל השנה הבאה בס"ד.

.

לתרומת קמחא דפסחא 

ומסירת שמות למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

בעת אמירת האגרת בערב פסח הקליקו כאן