מה נורא היה מעמד התפילה : ועד הרבנים מה נורא היה מעמד התפילה

מה נורא היה מעמד התפילה

ט"ז סיון התשע"ה 03.06.2015