נדיר: מעמד סיום "תומר דבורה" בקבר הרמ"ק על תורמי ועד הרבנים - ועד הרבנים : ועד הרבנים נדיר: מעמד סיום "תומר דבורה" בקבר הרמ"ק על תורמי ועד הרבנים - ועד הרבנים

נדיר: מעמד סיום "תומר דבורה" בקבר הרמ"ק על תורמי ועד הרבנים

כ"ו אלול התשע"ט 26.09.2019

.

אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ מְנַע מַגֵּפָה מִנַּחֲלָתֶךָ.

הרבה מעמדי תפילה חוותה צפת מעיר הקודש, אך דומה שהדמעות שניגרו מעיני המשתתפים במעמד מרגש זה לא היו מעולם. לראשונה בהיסטוריה ערך מרן הגאון האדיר רבי מרדכי גרוס שליט"א מעמד סיום הספר הקדוש "תומר דבורה" על קברו של מחברו הקדוש מגדולי המקובלים הרמ"ק זיע"א רבו של האריז"ל, אשר גדולות הדורות קשרו סגולות רבות בלימוד הספר הזה בפרט בימי חודש אלול, ולאחר התקיים מעמד תפילה על כל תורמי ועד הרבנים, לקראת השנה החדשה שיכתבו לחיים טובים ולשלום וינצלו מכל המחלות הנוראות ובפרט מהמחלה הידועה.

מנהג הקדמונים לסיים בחודש אלול את כל הספר הקדוש "תומר דבורה" אשר כתבו המקובל השרף עליון הרמ"ק זיע"א רבו של האריז"ל הקדוש, אשר השל"ה כותב על הלומד בספר זה שהוא מובטח לחיים העולם הבא, וכתב החסיד הנודע רבי אליהו ראטה זצ"ל משמשו בקודש של הרבי הנודע רבי שלמה מזוועהיל זיע"א שמקובל אצלו בשם הגאון הקדוש בעל ה"דברי חייים" מצאנז זיע"א שהלימוד בספר "תומר דבורה" מסוגלת מאד למנוע מהמחלה הידועה להתפשט.