ימי השובבי"ם ב-5 מקומות הקדושים - ועד הרבנים : ועד הרבנים ימי השובבי"ם ב-5 מקומות הקדושים - ועד הרבנים

ימי השובבי"ם ב-5 מקומות הקדושים

י"א טבת התשע"ז 09.01.2017

לשליחת שמות עבור תפילת ימי השובבי"ם ב-5 מקומות הקדושים

 

vaad_harabanim_shovavim_5777_d

ישועות מופלאות

 

עם ישראל מלומד בניסים, אולם אין תקופה גדושה כל כך בנפלאות השם כמו שעבוד מצרים והגאולה מתוכה. אז אפילו על הגויים נפל פחד, והזרוע החזקה של בורא עולם נגלתה במלוא עוזה.

בשבועות שובבי"ם מתעוררים שוב אותם הניסים. מעבר לטבע, בהנהגת רחמים עצומה – נוכל גם אנחנו לראות ישועות מופלאות.

אגרא דתעניתא

אנחנו נמצאים בתוך סוד טמיר והזדמנות פז לחולל נפלאות – ובקושי מבחינים בכך. אילו היינו יודעים מהם ימי השובבי"ם! עלינו לצום, להתפלל, לרטוט כמו בימים הנוראים!

ארבע  הפרשיות הראשונות – שמות וארא בא ובשלח, מדברות על העבדות והפרך. עם ישראל מזדככים תחת שוטי הקלגסים ומיטהרים לקראת מתן תורה שבפרשת יתרו. עבורנו זהו סולם שמוצב על הקרקע וראשו מגיע השמיימה, מזמין לעלות בשלבים יחד עם בני ישראל במצרים. אחר כך מגיעה פרשת משפטים, להושיע משופטי נפשו ולעשות משפט באויבי עצמו, שהם חילות יצר הרע העולה ומקטרג. (רבי צדוק הכהן מלובלין)

אלו ימים עצומים, ענקיים. ולכן כותב החיד"א: הסדר הטוב הוא שמתענה בשובבי"ם יום יום. לא שני וחמישי – יום יום!  שמונה שבועות תענית!

אנחנו יראי השם, מדקדקים במצוות. אבל מי מסוגל היום לצום תקופה כה ארוכה? ומאידך – דווקא כאן, דווקא במקום הנורא והנשגב הזה – ננהג בפשרנות?

אגרא דתעניתא צדקא – אומרים חז"ל. עלינו מוטלת החובה לתת צדקה והוא במקום תענית (מלבושי יו"ט).   והחס על רוחו ונשמתו אשר ממקור עליון חוצבה ולטהרה מכל וכל, יעשה פדיון נפשו בצדקה. (הגה"ק מצאנז)

ושביה בצדקה

מי שמתייחס כראוי לימים הללו; מי שיש בו יראת שמים ואינו מניח לשגרה להכתיב את חייו – יזכה לפדות נפשו בצדקה לועד הרבנים, ויזכה באותם ניסים היסטוריים שראו עם ישראל בגאולת מצרים.

מצרים. בית הכלא הגדול של כל הזמנים. והנה צועד קוממיות עם שלם של עבדים החוצה! והמצרים דוחקים בהם לצאת… כך נצא מהעבדות הפרטית שלנו. כל אחד מה שמציק לו, מה שמעיק ומשבש את חייו.

אחר כך הגיעו לים סוף, והמים נקרעו בפניהם. שנים עשר שבטים עברו בתוך הים ביבשה. הנס הזה פותח לנו את כל הישועות שקשות כקריעת ים סוף: מציאת שידוך, ומזונותיו של אדם. נשמע הרבה מזל טובים ושבירת צלחות.

פתאום נקרע בשמים צוהר, ושפחה ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. בני ישראל הצביעו "זה קלי". ראו אלוקים! גם אנחנו נזכה להארה רוחנית. לחשק בעבודת השם, בתפילה, בלימוד תורה.

הניסים המשיכו, מעוררים השתאות. הים פלט את הביזה למרגלותיהם של העם. פשוט להתכופף וללקוט אוצרות. זה מפתח פרנסה שסובב בשובבי"ם ומשפר בעזרת השם את הכלכלה הרעועה שלנו.

בהר סיני נרפאו כולם. סומים וחרשים, חגרים ואילמים. בתוך משפחת תורמי ועד הרבנים נזכה בעזרת ד' לראות בריאות ורפואה שלמה.  

לא  נוכל לצום שמונה שבועות רצופים – ולכן ניתן צדקה. נזכה, כולנו, להימנות כתף אל כתף יחד עם גדולי הדור בצדקה האדירה של ועד הרבנים, ולחזות בגאולה העתידית – שתבוא גם היא בזכות הצדקה.

לשליחת שמות עבור תפילת ימי השובבי"ם ב-5 מקומות הקדושים