חלומו של רבי שמעון בר יוחאי: הצדקה שהצילה את בני אחותו - ועד הרבנים : ועד הרבנים חלומו של רבי שמעון בר יוחאי: הצדקה שהצילה את בני אחותו - ועד הרבנים

חלומו של רבי שמעון בר יוחאי: הצדקה שהצילה את בני אחותו

י"א אייר התשע"ח 26.04.2018

הדרך מתפתלת בואכה הר מירון, נוצרת סודות בני אלפי שנים. דורות דורות של יהודים באו לשמוע כאן מענה לדמעות. למצוא את הנוחם אצל רבי שמעון, לפרוק ולשמוח. במיוחד יש כח לתפילה הבאה עם צדקה, אשר רבי שמעון בר יוחאי גילה כי הצדקה היא הדרך לזכות לישועה הנכספת.

.

החלום בליל ראש השנה

.

כמו שמסופר שפעם אחת חלם התנא רבי שמעון בר יוחאי חלום בליל ראש השנה. הוא ראה בחלומו כי בני אחותו יידרשו לשלם בשנה זו 600 דינרי זהב לממשלה בתור מס. רצה רבי שמעון להציל את קרוביו מההפסד הכספי הגדול. מה עשה? במשך השנה הוא שלח שליחים ונציגי מוסדות צדקה אל ביתם, והפציר בהם לתת צדקה יותר מרגילותם.

.

למרות שבני אחותו היו אנשים אמידים ולהם חנות לבדי משי, הם הבחינו שהדוד רבי שמעון תובע מהם צדקה בסכומים גדולים יותר מהשנים הקודמות. כששאלו אותו לפשר השינוי, הוא סירב לגלות להם את הסיבה האמיתית, אך ציין כי "מוטב לתת צדקה ל'יעקב' רעב, מאשר ל'עשיו' שבע". הם לא ירדו לפשר דבריו והוא רק ביקש מהם לרשום כל סכום שהם מוציאים לצדקה.

.

לקראת סוף השנה הגיע גייס של חיילים לעיר, והמפקד הטיל מס כבד על התושבים האמידים. על בני אחותו של רבי שמעון הוטל מס בסך 600 דינרי זהב. כשסירבו לשלם את הסכום הגבוה, הם הובלו למעצר עד שישלמו את המס שהוטל עליהם.

.

הנשים המבוהלות רצו מיד אל רבי שמעון בר-יוחאי וסיפרו לו על החדשות. הוא הרגיע אותן, ואמר להן ללכת ולהביא אליו את הרשימה בה נכתבו כל סכומי הצדקה שחולקו על ידם במשך השנה.

.

כשערך את החשבון הוא גילה שהם נתנו לצדקה 600 דינרי זהב – פחות שישה דינרים.

.

"לכו והביאו לי שישה דינרים, ואני אסדר את העניין על הצד הטוב ביותר" אמר רבי שמעון.

.

הנשים הביטו עליו בהשתוממות גלויה. "דורשים מאתנו שש מאות דינרים ולא ששה" אמרו מופתעות. – "עשו מה שאמרתי לכן, הביאו ששה דינרים, והכל יהיה, בעזרת השם, בסדר גמור" אמר להן רבי שמעון.

.

עם הכסף בידו, הלך רבי שמעון בר יוחאי אל סגן המפקד ואמר לו כדברים האלו: "מה לך כי נטפלת ליהודים אלו? וכי מפקדך לא גזל ושדד מספיק רכוש לעצמו? ואיזו תועלת יש לך מזה? קח לך שישה דינרים אלו, עשה מעשה טוב וגם לך יהיה קצת כסף בכיס"…

למרבה הפלא, דבריו נכנסו ללבו של הסגן והוא שיחרר את היהודים.

.

בדרך הביתה אמרו האחים לרבי שמעון: "כעת אנו מבינים מדוע הפצרת בנו לתת לצדקה, ואת דבריך על יעקב הרעב ועשיו השבע. אך מדוע לא סיפרת לנו שזו גזירה מן השמים, והיינו נותנים את כל הכסף בעונג ובשמחה"?

.

"אם הייתי מספר לכם" השיב להם הרשב"י, "הייתם נותנים את הצדקה על-מנת להינצל מהגזירה. אני רציתי שתתנו את הצדקה 'לשמה', בלב טהור ובכוונות טובות. דעו לכם כי כל הוצאותיו של האדם נקבעות בראש השנה, ולכן כדאי להרבות בנתינת צדקה ככל האפשר, כדי שזכות הצדקה תגן עלינו ותמלטנו מכל גזירות קשות ופורעניות.

(על-פי ילקוט שמעוני ויקרא, רמז תרסה)

.

התפילה של ועד הרבנים – הצדקה של גדולי הדור – במירון מלווה אותנו סביב השנה. בימים שקטים רבי שמעון איתנו, וכשקשה רבי שמעון איתנו.

.

לשליחת שמות לישועות במירון לחצו כאן

 .

.

אנחנו עומדים לפני הכרעה חשובה. מתלבטים. נקרעים – קשה להחליט, אבל אם יודעים שרבי שמעון מליץ בעדנו – כבר יותר רגוע בפנים. אנחנו יוצאים לפגישה מכריעה, מחכים לתוצאות של בדיקה מלחיצה. מבררים בשידוכים, מנסים להתקבל לחיידר מסוים. ואז, ברגעים האלה של שיא המתח, נזכרים פתאום בשליחים שלנו במירון ורווחה פושטת בפנים: יהיה בסדר, בעזרת השם! שליחי ועד הרבנים מתפללים עלינו אצל רבי שמעון!

 .

אלו פשוט חיים אחרים כשכל יום מתחיל עם תפילה אצל רשב"י. חיים רגועים יותר, מרופדים יותר. שלווים. הקשיים מתגמדים עם הידיעה שיש לנו אוצר צבור של זכויות ותפילות. הכל נעשה פשוט ושלו עם התפילה הזו, היומיומית. עם הקירבה התמידית להשם.

 .

שנה שלימה נזכה לתפילה במירון. יום יום, שגרה וחגים, רגעי מתח ושעות של שמחה.

שנה שלימה נהיה אפופים, חבוקים, ברחמיו יתברך. וכשהשנה תיגמר,

ויגיע ל"ג בעומר תשע"ט – אז נוכל להתחיל מהתחלה. שוב, להירשם לשנה שלימה רגועה

.

לשליחת שמות לישועות במירון לחצו כאן

.