זכרנו לחיים בעת סיום חצי הש"ס - ועד הרבנים : ועד הרבנים זכרנו לחיים בעת סיום חצי הש"ס - ועד הרבנים

זכרנו לחיים בעת סיום חצי הש"ס

כ"ו אלול התשע"ד 21.09.2014

בערב ראש השנה, כשיהודי חרד איך יפסקו לו, רגע לפני המשפט הגדול והנורא. לשעות הללו שהן זמן הרה גורל ומתוח לכולנו, ישנה משמעות כפולה ומכופלת אצל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א:

מרן שר התורה שליט"א מסיים חצי ש"ס.

חצי מסך המסכתות, אותיות קדושות פורחות באוויר ועולות למעלה, טהורות. שעות ארוכות של עמל ויגיעה בתורה, חצי שנה רצופה בשקידה – – –

ואת כל זה, את תמצית עבודת החיים שלו, מקדיש מרן שליט"א לתורמי ועד הרבנים. אנחנו נהיה שם, בסיום חצי ש"ס של ערב ראש השנה. בתוך הגמרא של מרן שליט"א, על השולחן הישן, הספוג ניחוחות. אנחנו נהיה שם. נתברך לשנה טובה ומתוקה  מפי קודשו.

 

 

הנה החזון איש מגיע

 

שבעים שנה אחורה, מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בחור צעיר שנודע בהתמדתו הרבה. בערב ראש השנה אחרי התפילה, המתפללים מתפזרים לבתיהם ור' חיים שליט"א הבחור לומד את הדף האחרון בסדר נשים.

פתאום נפתחת הדלת. ר' חיים מרים את עיניו, משתאה, ומתרומם ביראת כבוד. לחדר נכנס מרן החזון אי"ש זצוק"ל שכבר היה זקן וחלוש באותה שנה. באתי להשתתף בסיום – אומר החזון אי"ש זצוק"ל בפשטות. 

ערב ראש השנה, כולם מחפשים זכויות בבהילות, מתפללים בדמעות, נותנים צדקה. מרן החזון אי"ש, הענק שבענקים , בוחר לקבל את השנה החדשה דווקא עם זכויות התורה של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א. השנה – אנחנו זוכים בזכות הזו!  

כמה שננסה לשער לא נוכל לאמוד את הזכות הזו. אפשר למלא עלונים שלמים, להכביר במילים גבוהות ומפוצצות – ומהזכות הזו, של לימוד ש"ס על ידי גדול הדור בעצמו – עדיין לא יבוטא אפילו חלקיק. ניקח מילה אחת של לימוד טהור ונקי, אות אחת. אפשר לתת לה ערך במושגים שאנחנו מכירים?  נכפיל את המילה הזו באלפי אלפי מילים שבש"ס. אין בכל העולם כולו ולא תהיה זכות גדולה יותר להתחיל בה את השנה החדשה.

 

 

יחד עם התורה

כולם רוצים להיכנס אל הבית. לזכות להיות נוכחים ברגעים הגדולים. צפוף בפנים, רק יחידי סגולה מאושרים מצליחים להתקרב ולשמוע. וממש במרכז, בתוך ליבו של הרב, בין שפתותיו, מצויים כבר מראש תורמי ועד הרבנים…

פעם בשנה מסיים מרן שליט"א את סיום הש"ס כולו, ופעם נוספת, וזה יוצא תמיד בערב ראש השנה – עורך הרב סיום על חצי ש"ס. דהיינו: סדרי זרעים, מועד ונשים. הן תלמוד בבלי והן תלמוד ירושלמי, וכן על התוספתא. עשרות מסכתות ואלפי דפים. בסיום חותם מרן שר התורה יגיעה והתמדה של שנה שלימה… על הסדר הזה שומר בקביעות מאז היותו נער בן שש עשרה. כשהוא בחור ישיבה צעיר, כשהוא אברך, אב לילדים קטנים, כשהוא מחתן ילדים וגם כשמשא העם על כתפיו. אלו סדרי הלימוד וחובת ההספקים – כל שנה ש"ס.

תורמי ועד הרבנים מונחים על שולחנו של מרן שליט"א בשעת הסיום. עליהם הוא מתפלל ביום חגו, אותם הוא מברך. תורמי ועד הרבנים – אתם, כן! אתם אורחי הכבוד בסיום הש"ס של שר התורה!

מרן שליט"א מבקש עבור עניי ועד הרבנים, ובשבילם, בשביל עשרות אלפי המשפחות מכל רחבי הארץ שנשענות על התמיכה מהועד – הוא רוצה לעשות מעל ומעבר. כל תפילה שלו עבור תורמי הועד מבטאת את החביבות והכרת הטוב שמרן הגר"ח קניבסקי רוכש כלפיכם; כל ברכה שלו היא גם דאגה לעניים, כי הרב יודע כמה אנו מוכנים להתאמץ כדי לזכות בה…

הסיום של חצי ש"ס דווקא בערב יום הדין הוא חלק מעבודת הקודש של גדול הדור והכנתו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. פעם התבטא מרן שליט"א: "כשאני לומד מסכת גיטין אני כבר מרגיש ריחו של הראש השנה באוויר". זו הדרך בה בחר לקדם את השנה החדשה. בדרך הזו הוא לוקח איתו את תורמי ועד הרבנים. הוא מכניס אותנו בשער, כשהשמים נפתחים וריבונו של עולם מאזין לתורתו של גדול הדור – נכנסים להיכל גם תורמי ועד הרבנים.

מי שזוכה – מקבל את שנת תשע"ה במחיצתו של מרן שר התורה. מי שזוכה – לשנה טובה, לברכה, להצלה, להגנה, לזכות התורה בעצמה. לזכות של חצי ש"ס. 

מי שזוכה…  כל כך פשוט לזכות, ואנחנו נזכה!