ושמחת בחגך - ועד הרבנים : ועד הרבנים ושמחת בחגך - ועד הרבנים

ושמחת בחגך

י"א תשרי התש"פ 10.10.2019

.

ושמחת בחגך.

היו שותפים להכניס את שמחת החג בבתיהם של אלפי משפחות אלמנות ויתומים חולים ומסכנים מכל רחבי הארץ.

.

כמו שכותב הרמב"ם הקדוש:

"וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי… ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה אלא שמחת כרסו". (רמב"ם היו"ט ו, יח).

.

ועוד כותב הרמב"ם הקדוש:

"שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה". (רמב"ם ה"מ ב, יז)

 

>>> קחו לכם אושפיזין לחג <<<