ועל ישועתך: תיעוד מיוחד מהדלקת נר חנוכה תשפ"א על ידי גדולי וצדיקי הדור שליט"א - ועד הרבנים : ועד הרבנים ועל ישועתך: תיעוד מיוחד מהדלקת נר חנוכה תשפ"א על ידי גדולי וצדיקי הדור שליט"א - ועד הרבנים

ועל ישועתך: תיעוד מיוחד מהדלקת נר חנוכה תשפ"א על ידי גדולי וצדיקי הדור שליט"א

כ"ט כסלו התשפ"א 15.12.2020

על ידי כהניך הקדושים:

תיעוד מרגש מאתמול, מעמד הדלקת נר חמישי של חנוכה אצל רבן של כל בני הגולה מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א אשר העלה את נרות החנוכה במעמד רב רושם, ואחר מכן נתן תרומה נכבדה לועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק, והתפלל בעת הרצון המסוגלת על כל השותפים התורמים לועד הרבנים שיוושעו במילוי משאלות ליבם לטובה, נחת מהילדים, בריאות, פרנסה, זיווגים הגונים הקרוב, זרע של קיימא, וכל הישועות.

>לשליחת שמות לתפילת זאת חנוכה <<<

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א מתפלל לישועת תורמי ועד הרבנים חנוכה תשפ"א

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א מתפלל לישועת תורמי ועד הרבנים חנוכה תשפ"א

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א מתפלל לישועת תורמי ועד הרבנים חנוכה תשפ"א

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א תורם לועד הרבנים חנוכה תשפ"א

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א תורם לועד הרבנים חנוכה תשפ"א

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א תורם לועד הרבנים חנוכה תשפ"א

אלפי ישועות בזמן הזה

אלפי ישועות בזמן הזה

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א תורם לועד הרבנים חנוכה תשפ"א

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א מתפלל לישועת תורמי ועד הרבנים חנוכה תשפ"א

מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א מתפלל לישועת תורמי ועד הרבנים חנוכה תשפ"א

מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א תורם לועד הרבנים חנוכה תשפ"א

מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א מתפלל לישועת תורמי ועד הרבנים חנוכה תשפ"א

מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א תורם לועד הרבנים חנוכה תשפ"א

כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה תורם לועד הרבנים חנוכה תשפ"א

מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א מתפלל לישועת תורמי ועד הרבנים חנוכה תשפ"א

מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א תורם לועד הרבנים חנוכה תשפ"א

 

כ"ק מרן האדמו"ר ממחנובקא שליט"א תורם לוועד הרבנים חנוכה תשפ"א