ועד הרבנים בקבר מרדכי ואסתר באיראן : ועד הרבנים ועד הרבנים בקבר מרדכי ואסתר באיראן

ועד הרבנים בקבר מרדכי ואסתר באיראן

ז' אדר התשע"ה 26.02.2015

יום של מרדכי ואסתר

 

 

 

 

 

מי שצריך רחמים על איזה דבר מוזמן לנצל את יום תענית אסתר. מי שרוצה מעבר למידת הדין, מעבר למינימום שחייבים. וכך כותב בעל הקב הישר:

"ויום זה מסוגל מאד שיקובל תפלותינו בזכות מרדכי ואסתר, וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא, ישפוך שיחו לפני ד' ויבקש בקשתו. ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יעתר לו הקב"ה ויפתח לו שערי רחמים ותקובל תפלתו ברצון."

כל מי שצריך רחמים! מי שרוצה שייכמרו עליו רחמים משמים כמו רחמי אב לבנו, בלי חשבונות, בלי כמה מגיע ולמה- סתם רחמים שופעים עלינו מאבא בשמים! אפשר לקרוא את המילים הללו ולא להזיל דמעת התרגשות?

"ובוודאי ע"י אמירות הסליחות ותפילות אנו מעוררים את מרדכי הצדיק ואסתר המלכה." מרדכי הצדיק ואסתר המלכה בעצמם, הם שבידם המפתח להצלת עם ישראל מכליה- יתעוררו לגאול כל אחד ואחד מהתורמים מצרתו הפרטית. "בוודאי הם מתחברים עמנו ביום התענית אשר אנו מזכירים זכותן באמירת 'כימי מרדכי והדס הושעת בניך". כאן מושט שרביט הזהב. כאן. הלא המתחברים לאסתר- זוכים שהקב"ה יושיט להם אותו. אלו דברי ה"קב הישר", לא מילים שלנו.

"כי לא רק לאסתר המלכה הושיט המלך – מלכו של עולם- את שרביט הזהב, אלא לכל אלו שמתחברים איתה. דהיינו, עדת ישראל השרויים בגלות וסובלים צער למען כבוד שמו."

באים אליהם, צועקים, מבקשים שיפעלו בעדנו ויחוללו לנו ניסים גדולים ברחמים כבימים ההם. מי שזוכה להתחבר למרדכי ואסתר כפי הסדר שמורה ה'קב הישר' יזכה גם הוא להושטת שרביט הזהב –  חוט של חן וחסד הנתון בידי הקב"ה.   

 

 

 

 

 

 

זו השנה החמשית ברציפות שאודות למאמצים מיוחדים וקשרים חובקי עולם, זוכים תורמי ועד הרבנים לתפילה עוצמתית ונדירה במינה ביום תענית אסתר בקבר מרדכי ואסתר שבאירן.

 

 

 זה קורה פעם בשנה! 

גם אתם יכולים לזכות לישועה בזכות מרדכי ואסתר

 

 

 

מתי?

ביום תענית אסתר (יום לפני פורים) שאז כדברי ה"קב הישר" מתעורר זכות מרדכי ואסתר לפתוח שערי רחמים לכל בקשה שתתבקש בזכותם

 

 

היכן?

במבצע מיוחד ונדיר יתקיים המעמד בקבר מרדכי ואסתר אשר בהמדאן שבאירן 

 

 

מה יתפללו?

שלוחי ועד הרבנים בהמדאן יתפללו את סדר התפילה שמופיע בספר הקדוש "קב הישר" סי' צ"ו, שע"ז הוא כותב שבזכות זה "יעתר לו הקב"ה ויפתח לו שערי רחמים ותקובל תפלתו ברצון…   …כי לא רק לאסתר המלכה הושיט המלך – מלכו של עולם- את שרביט הזהב, אלא לכל אלו שמתחברים איתה"

 

 

אל תחמיצו הזדמנות נדירה זו שלחו כעת את שמותיכם לוועד הרבנים ותזכו בכפליים

גם מצוות מתנות לאביונים לאלפי משפחות במצוקה בכל רחבי הארץ גם ישועה בזכות התפילה בקבר מרדכי ואסתר

 

 

מי שענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה הוא יעננו