התפילה הגדולה בהיסטוריה: מה בדיוק הולך להיות? - ועד הרבנים : ועד הרבנים התפילה הגדולה בהיסטוריה: מה בדיוק הולך להיות? - ועד הרבנים

התפילה הגדולה בהיסטוריה: מה בדיוק הולך להיות?

כ"ה אב התשע"ח 06.08.2018

קודם כל חשוב לדעת שכאשר בועד הרבנים מדברים על תפילה רצופה בכותל המערבי בימים הכי קריטיים בשנה, הכוונה ל"רצוף ממש", דהיינו משמרות תפילה 24 שעות ביממה בלי הפסק של רגע עליכם ועל משפחתכם! החל מראש חודש אלול ועד תקיעת השופר בסוף שעת הנעילה ביום כיפור, זאת אומרת:

   40 יום / 960 שעות / 57,600 דקות / 3,456,000 שניות   

של תפילה רצופה בלי הפסקה, כל זאת בשידור חי, שאתם יכולים לשמוע בכל רגע נתון!

ובשביל מי כל הפרוייקט האדיר הזה?! בשבילכם, לישועתכם הפרטית!

 

.

כשאנחנו נזכרים בראש השנה שעבר תוקף אותנו פחד. בסך הכל שנה אחת עברה מאז. בסך הכל שנה, ומה הספקנו לעבור בה! אילו ידענו – יש והיינו מתפללים טוב יותר. אילו ידענו – היינו קורעים אז את השמים, לפני שנכתבה הגזירה. לפני שנחתמה… כמעט מידי יום נוספות לנו בקשות וצרכים חדשים. הילדים והפרנסה, הבריאות, המשפחה הקרובה ומכרים רחוקים יותר… לא מפסיקים לבקש, לא מפסיקים לשווע.

.
ומה אנחנו רוצים לשנה הבאה?

.
התפילה הגדולה בהיסטוריה

.
בא' דר"ח אלול מתחיל השעון לתקתק. שליחים תלמידי חכמים מובהקים מגיעים לכותל המערבי. ויקראו את ספר התהילים ויזכירו את השמות שלנו, שם אחר שם. שם אחר שם במתינות, כל תורם שמו ושם אמו, כל תורם יקר וחשוב וזוכה למלוא הריכוז והכוונה. כך במשך ארבעים יום. השליחים יתחלפו במשמרות במקום הקדוש ביותר ויאגרו לזכותנו מאות ספרי תהילים.

.
יום כיפור של יהודי שמאות ספרי תהילים נאמרו לזכותו – הוא יום כיפור אחר. יום כיפור שנכנסים אליו במתן צדקה הגונה, עם רבבות דמעות עניים שנהפכו מיגון לדמעות רווחה- זוכים בו לקדושה עשרת מונים. לא ניתן לשיעור עוצמתו של פרק תהילים אחד, של פסוק אחד! בארבעים ימים הללו נצברים לזכותנו עשרות אלפי פסוקי תהילים! יש יהודי בעולם שיכול לוותר על אוצר מפעים כמו זה?

.
בהשתתפות גדולי הדור בעצמם

.
את ארבעים יום הללו קיבלנו מבורא עולם כמתנת חינם, חסד עצום שרק בורא עולם יכול לברוא. אנחנו נמצאים בזמן גורלי, טרום משפט בו יוכרע מי יחיה ומי ימות. ובימים הקריטיים הללו, בהם אנחנו נידונים לחיים ולמוות, פרוצים שערי הרחמים ואפשר – פשוט – להיכנס!
בימים האלה כשאנחנו לפני דין ובד בבד מוקפים רחמים עצומים- יעלו גדולי הדור למקומות הקדושים להפציר על תורמי ועד הרבנים. הם יעוררו עלינו את החמלה ואהבת השם ויבקשו בשבילנו גזר דין טוב ומתוק.

.
אנחנו מבינים את הקריטיות של תפילת ועד הרבנים דווקא עכשיו, דווקא עכשיו?! העולם מזדעזע, שום דבר אינו בטוח, ועכשיו דנים אותנו מהתחלה. בראש השנה כאילו לוקחים מאיתנו הכל ובודקים כל נושא מראשיתו: כמה פרנסה מגיע, כמה בריאות, מה יהיה עם הילדים שלנו ועם השלום בית… דווקא עכשיו אנחנו חייבים יותר מהכל את תפילת גדולי הדור ושלוחי ועד הרבנים עלינו ועל המשפחה שלנו.

.
שנבין מה הולך לקרות במערך התפילה של ועד הרבנים: כל יום, כל יום! יצא אחד מגדולי התורה לנסיעה ארוכה כדי להתפלל עלינו במקומות הקדושים! אולי יהיו כאלה שירימו גבות בפליאה: כך להטריח את גדולי הדור? המציאות שונה לגמרי: הם אלה שרוצים ומבקשים לטרוח בשביל תורמי ועד הרבנים.

.
הם בוכים בשבילנו, הם מרעישים עולמות בשמים, מפצירים כאילו כל תורם הוא בן יחיד להם, עכשיו ממש הרגע, ניתן להם את היקר לנו מכל!

.

   לשליחת שמות    

 

.

 

   לשליחת שמות