השעה התשיעית - ועד הרבנים : ועד הרבנים השעה התשיעית - ועד הרבנים

השעה התשיעית

ה' כסלו התש"פ 03.12.2019

.

 

"השעה התשיעית"

בשבת הקרובה ט' כסלו יחול עת רצון מיוחד ונדיר שהיא השעה התשיעית ליום התשיעי לחודש התשיעי, שעליו כתוב בספר הקדמון "ברית מנוחה" שהוא עת רצון לזכות לכל השפע.

בכדי לנצל רגעים נשגבים אלו יתקיימו מעמדי תפילה על תורמי ועד הרבנים בדיוק בשעה התשיעית בשבת הקרובה ט' כסלו ע"י כל מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א.

וכן בששת המקומות הקדושים:

1. הכותל המערבי

2. ציון רבי שמעון בר יוחאי במירון

3. מערת שמעון הצדיק

4. קבר השל"ה הקדוש

5. ליזענסק – במעיין הישועות קבר רבי אלימלך מליזענסק בעל הנועם אלימלך

6. קרעסטיר – בקבר פועל הישועות רבי ישעיה מקרעסטיר

 למסירת שמות לשעה התשיעית   

.

 

 

 למסירת שמות לשעה התשיעית   

.