הצד השני של המטבע: 960 שעות התפילה שמצילות 960 מקרי מצוקה - ועד הרבנים : ועד הרבנים הצד השני של המטבע: 960 שעות התפילה שמצילות 960 מקרי מצוקה - ועד הרבנים

הצד השני של המטבע: 960 שעות התפילה שמצילות 960 מקרי מצוקה

כ"ה אב התשע"ח 06.08.2018

.
960 בתים נושאים עיניים אל מגבית חודש אלול של ועד הרבנים. תשע מאות שישים סיפורים מורכבים יותר ופחות משוועים לתרומה שלנו כמו אוויר לנשימה. בתים הרוסים עם צרות מזעזעות שאנחנו מתפלצים רק מלשמוע, ובתים נורמליים שדחוקים כלכלית וכל שקל בשבילם הוא רווח והצלה. ילדים יתומים מתגעגעים לאמא, אב שמתענה בכאבי גב מטורפים, וניתוח מורכב וסבוך בארצות הברית יאפשר לו לחיות ולחייך.

.
על כל שעת תפילה מתשע מאות שישים השעות – תעלה רווחה של עוד משפחה שהצלנו ותכביד על כף הזכויות.

.
הלוואי שלא נבין לעולם כמה אלפיים שקלים יכולים להיות משמעותיים לכאן או לכאן. המשפחות של ועד הרבנים נאבקות על הלחם והחלב ועל תרופות חיוניות – הצדקה שלנו מעניקה להם חיים, כפשוטו!

.
כשחז"ל קבעו "וצדקה ממוות תציל"- הם התכוונו בדיוק לצדקה הזו! הקדוש ברוך הוא נוהג עם ברואיו מידה כנגד מידה, וכשאנחנו יוצאים מעצמנו, רואים ומרחמים על אחים יקרים – אבא בשמים מרחם עלינו!

.
אלה הם דבריה המפורשים של התורה הקדושה!

.
כנגד כל שעת תפילה – תגיע התרומה שלנו לבית נוסף של ועד הרבנים ומלאכי צדקה טהורים, מלאי משקל ועוצמה, יצטרפו אל התפילות שלנו.

 

אלפי התמיכות במשרדי ועד הרבנים – לפני חלוקתם למקרי המצוקה

.

.
960 שעות של תפילה, 960 משפחות יהודיות שיקבלו חיבוק מנחם ומסייע מעם ישראל – מי יכול לוותר על כזו זכות בזמן שגורלות מונחים על כף המאזניים? אנחנו תלויים בין שמים וארץ, חז"ל גילו לנו שתשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה- וכשנשלחת עד אלינו התפילה האדירה בעולם עם הצדקה המהודרת ביותר של גדולי הדור בעצמם- אנחנו חוטפים את הזכות הזו בשתי ידיים!

.

.
ראש חודש אלול, שעת שקיעה. הכותל המערבי פרוש אל השמים, נקי וזך. יונים צחורות הומות בין האבנים העתיקות והשליחים שלנו, שליחי ציבור נאמנים שכל עיסוקם בתורה, מתחילים את מערך התפילה האדיר. התפילות מהכותל המערבי מתאחדות עם התחינות ממאמע רוחל ומרבי שמעון ומעמוקה ומהשל"ה הקדוש, ואליהם מצטרפים התרומות שהעלנו באהבה ואחווה יהודית לתשע מאות שישים משפחות.

.

.
וככה, מוקפים בחומת מגן חזקה לפי הסוד שגילו לנו משמים, מאוחדים כולם עם גדולי ישראל בתפילה ענקית, בצדקה ענקית – זוכים לשנה טובה – – –

 

.

    לתרומה