הסגולה שמחוללת פלאות - ועד הרבנים : ועד הרבנים הסגולה שמחוללת פלאות - ועד הרבנים

הסגולה שמחוללת פלאות

ב' סיון התשע"ט 05.06.2019

.

סגולת רבי חיים פאלאג'י לערב שבועות לכל הישועות:

"ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות וישלים עד שיעור ב' פעמים ב"ן, ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו… והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה".

לתרומת 104 ש"ח 

 

עם ישראל רוקע כתר ענק, משובץ יהלומי תורה והחזקת תלמידי חכמים עניים וענווים, כפי שגילה רבי חיים פאלאג'י זיע"א. עם ישראל מגיש באהבה יוקדת 104 שקלים לתורה הקדושה. כל יחיד ויחיד מהעם נותן את היהלום שלו לקדוש ברוך הוא!
אל תוותרו על החלק שלכם בכתר התורה- – –

אלפי עמלי תורה נתמכים על ידי הועד! תלמידי חכמים עניים וענווים מרחבי הארץ, כאלה שאתה פוגש בבית הכנסת וכאלה שנחבאים אל הכלים. אלפי אברכים שבביתם נאנקים תחת חנק כלכלי, והזכות שלנו היא לפרנס אותם ולאפשר להם לשקוד על תלמודם! מתוכם ישנם תלמידי חכמים המתמודדים עם בעיות רפואיות, אלמנות רח"ל או צרות אחרות, שלא נדע.

אנחנו ניקח חלק בתורה שלהם! בערב חג השבועות עם ישראל מקים כתר תורה, מעוטר יהלומים ששיבצנו אנחנו – כלל ישראל באיגוד מושלם לכבוד התורה ולומדיה!

לתרומת 104 ש"ח