המעמד ההיסטורי בטבריה: דברי חיזוק מהמשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א - ועד הרבנים : ועד הרבנים המעמד ההיסטורי בטבריה: דברי חיזוק מהמשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א - ועד הרבנים

המעמד ההיסטורי בטבריה: דברי חיזוק מהמשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

כ"ח אייר התשע"ט 02.06.2019

דריכות שיא בכל חלקי הציבור לקראת המעמד ההיסטורי של ועד הרבנים בטבריה שייערך מחר בשעה 17:00 בקברו של השל"ה הקדוש.

הועדה המארגנת סוגרת כעת הפינות האחרונות לקראת בואם של מרנן ורבנן גודלי הדור שליט"א לטבריה להתפלל על תורמי "ועד הרבנים", כמו כן התפרסמו סדרי המעמד אשר יפתח באמירת עשרת פרקי התהלים אשר השל"ה הקדוש גילה אשר באמירתם עושים רושם רב בשמים, וזאת כדי לפתוח שערי שמים לקראת "תפילת השל"ה" שיתאמר ברטט של קדושה על צאצאי תורמי ועד הרבנים.

כמו כן נמסר כי ברגע השיא ברגעי השיא של המעמד ההיסטורי של ועד הרבנים בקבר השל"ה בטבריה, דקות לפני ש"תפילת השל"ה" תיאמר על ידי גדולי וצדיקי הדור על ילדיכם, ישא דברי חיזוק והתעוררות המשפיע הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א אשר בדברי קדשו יעורר רחמי שמים מרובים על קבר השל"ה הקדוש, שברגעי קודש אלו יהיה מליץ יושר לפני כסא הכבוד בעד כל אותם תורמים יקרים ונכבדים שנעשו שותפים לגדולי הדור להציל אלפי משפחות במצוקה בארץ, ובתוכם קרוב לעשרים אלף ילדי מצוקה, וכעת אנחנו עומדים כאן – שלוחי עמך בית ישראל – ומפילים תחינתנו לפני הקב"ה שיעורר רחמים מידה כנגד מידה, התורמים היקרים שהצילו ילדים יזכו לנחת מילדיהם.

הילדים שלנו! הם תמצית חיינו ושאיפתנו. למען הצלחתם הרוחנית והגשמית אנחנו משקיעים הון ואון, זמן מאמצים וכסף – לא ייתכן שדווקא את היום הזה נפסיד! אין בכלל מקום לספקות; זו אפילו לא שאלה. ברור שהילדים שלנו יהיו שם, אצל פמליית גדולי הדור בקבר השל"ה. אנחנו נשלח את שמותיהם ונצרף מהבית את התפילה האישית שלנו.

לשליחת שמות הקליקו כאן.