הימים הגורליים - ועד הרבנים : ועד הרבנים הימים הגורליים - ועד הרבנים

הימים הגורליים

כ"ב אב התשע"ד 18.08.2014

אנחנו כבר כאן, ממש בתוך ארבעים ימי הרחמים. והלב מבקש להתנקות, להיטהר, להתקרב עוד ועוד לפני אבינו שבשמים. לזכות.

ועד הרבנים מפעיל את כל כובד משקלו לפני בית דין של מעלה. ברציפות עיקשת, בלי להפסיק אפילו לרגע. כשאתם הולכים וחוזרים מסליחות, בשעת השינה, בזמן שאתם ממהרים לכולל, בסדרים ובשעה שאתם חוזרים הביתה. גם בראש השנה, כש'כל נדרי' ירעיד בבתי כנסיות – יעמדו השלוחים שלנו בכותל המערבי. וגם בשעת שחרית ומוסף ובין לבין, ובצום גדליה… לציונים הקדושים יעלו ארבעים מרבני ועד הרבנים ויעוררו זכות שוכני עפר.

ארבעים הימים יתמלאו בזכויות בלי גבול, בלי מידה! עד תקיעת שופר של נעילה לא יפסיקו להתפלל עלינו אפילו לרגע אחד.

 

אלפי ילדי חיידר התייצבו בשמונה אפס אפס בכיתות. רבבות בחורי ישיבות טהורים יגלגלו מזוודות על המדרכה, ואחר כך יניפו אותן לתוך תא מטען של אוטובוס בינעירוני ויפליגו לשלום. אבא ואמא יעמדו בתחנה עוד הרבה זמן, מנופפים לבן היקר, מתרגשים. ראש חודש אלול. שנה מתחילה, הזדמנות חדשה ואינסוף תקוות. 

מעמד התפילה של ועד הרבנים יתחיל כבר ערב קודם. בשקיעה בדיוק ייגשו תלמידי חכמים מופלגים אל הקודש ויחלו באמירת כל ספר התהלים, ואחר כך יחליפו אותם שליחים נוספים באמירת התהלים, ואחר כך יבואו עוד אברכי משי להצטרף לתפילה. ארבעים יום רצופים יעמדו שם ולא יפסיקו להתחנן, ולא ירפו מתפילה. ידפקו חזק על שערי שמים, יפצירו בדמעות. יום ועוד יום, שבוע אחרי שבוע. ארבעים יום. עקביים, עקשניים – – –

זהו המשען היחיד של עם ישראל. אין כוחנו אלא בפה. אין לנו תקווה אלא בתפילה.

והתפילות המסוגלות ביותר הן של ועד הרבנים…

 

פסגת התפילה

 

כשאנחנו נזכרים בראש השנה שעבר תוקף אותנו פחד. בסך הכל שנה אחת עברה מאז. בסך הכל שנה, ומה הספקנו לעבור בה! אילו ידענו – יש והיינו מתפללים טוב יותר. אילו ידענו – היינו קורעים אז את השמים, לפני שנכתבה הגזירה. לפני שנחתמה… כמעט מידי יום נוספות לנו בקשות וצרכים חדשים. הילדים והפרנסה, הבריאות, המשפחה הקרובה ומכרים רחוקים יותר… לא מפסיקים לבקש, לא מפסיקים לשווע.

ומה אנחנו רוצים לשנת תשע"ה?

רק אלול אחד נשאר לנו עד לראש השנה. אלול אחד שחייבים לנצל בו כל שנייה כדי להמתיק לנו את הדינים. תשע"ד היה קשה לעם ישראל. הדמעות עוד זולגות על הרבה לחיים, הלבבות חרדים מפני הבאות. מי יחיה ומי ימות אלו לא רק מילים במחזור שצריך לבכות בהן, אלא מציאות ממשית מעוררת יראה. צריך לצעוק אל השם ולבקש שתשע"ה תהיה טובה יותר, מתוקה יותר, שנה בה ימחה השם דמעה מעל כל פנים.

כעת זה הזמן. הקב"ה נותן לנו מתנה יקרה מפז, מורשה ממשה רבינו: ארבעים ימי רחמים לפני המשפט, לפני גזר הדין. ארבעים ימים כדי להמתיק לנו את השנה הבאה.

ארבעים יום – כל כך מעט. ארבעים יום שהם גם ימים רגילים של לימודים ובית ספר ועבודה שוטפת ועיסוקים קבועים של שגרה.

התפילות של ועד הרבנים ממצות עבורנו את ארבעים ימי הרחמים באופן נשגב מיכולת בן אנוש רגיל. רק כוח עצום של כל כלל ישראל ביחד עם גדולי הדור יכול להנפיק עוצמה בלתי נתפסת של תפילה בכאלו מימדים.

ארבעים יום יעמדו שליחי ועד הרבנים ויעלו תפילות חמות ורותחות עבור התורמים. תפילות בשער השמים, מגובות בצדקה המהודרת של גדולי הדור – – – ביחד יתחברו הזכויות לאוצר ענק, אדיר מימדים, שאף מקטרג לא יוכל לו. שום תפילה לא חוזרת ריקם, אבל תפילה כזו – בוקעת ומגעת במקום הכי פנימי, הכי נשגב, היישר לפני הריבונו של עולם.

 

נענים לקריאתו של מלך

 

אנחנו משנים כעת אורחות חיים. יהודי של שנת תשע"ד הוא אינו אותו יהודי של שנת תשע"ה. בראש השנה הקב"ה בורא אותנו מחדש, עם כישורים חדשים ומזל אחר, ופרנסה שונה ובריאות מחודשת. אנחנו עומדים תלויים בידיו הרחומות ועיננו נשואות בכמיהה.

יחד עם הדין באים הרחמים. הקב"ה קבע לנו את הימים האלה לסליחה ולתפילה. מראש חודש אלול ועד יום כיפור פרוצים שערי שמים לרווחה ובורא עולם כביכול פונה אלינו, מבקש מאיתנו: שובו! בואו בני! דודי דופק על פתחי הלב, מעורר אותנו לתשובה, מחכה שנענה ונתקרב אליו. אנחנו מבינים את העוצמה בקריאה הזו? אנחנו מבינים את הקריטיות של תפילת ועד הרבנים דווקא עכשיו, דווקא עכשיו?!

בימים האלה, הכי מקודשים ומסוגלים, אנחנו מוכרחים לעצמנו את ארבעים הימים הרצופים בכותל המערבי. מאות ספרי תהילים שהם בעצם תפילה אחת ענקית. מאות ספרי תהילים בשבילנו! לזכותנו!

כשבאמתחתנו תפילה מופלאה כזו – ראש השנה ויום כיפור בהכרח נראים אחרת. השנה נראית אחרת. תשע"ה תלויה בארבעים ימי התחנונים. אי אפשר להתחיל את תשע"ה בלי מארג התפילות והצדקות של ועד הרבנים! 

וזה עוד לא הכל – – –

 

מליצי יושר

 

כל יום מארבעים ימי הרחמים תעלה קבוצה מרבני ועד הרבנים למקום קדוש אחר כדי להזכיר את זכות התורמים והמפרנסים. רבני ועד הרבנים יכירו לתורמים טובה באופן אישי וילכו להתפלל עבורנו. בקברי נביאים, בקברי תנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים. לכל מקום יש את הסגולה המיוחדת לו – וכל הסגולות יחד יופעלו לזכותנו.

כשהעולם שלנו מתהפך וכל מה שהיה ברור עד אתמול נעשה כעת חידה סתומה, כשאף אחד כבר לא יודע מי ולמה – עומדים מאתיים רבני ועד הרבנים כמו אי איתן בתוך הסער ומהווים עוגן והצלה לעם ישראל. גדולי הדור מנחים ומנווטים מלמעלה, והם בשיקול דעת תורני – הלכתי מושים רבבות משפחות מטביעה.

מי שהוא שותף בועד הרבנים נעשה שותף לגדולי הדור להציל רבבות יהודים מייסורי עוני. היכן ראינו מצווה נוספת שמובטח עליה כל כך הרבה שכר?

אנחנו נזכה להיות שם, זה בטוח. צדקה הרי ממילא נותנים לועד הרבנים, קל וחומר בימי הרחמים. ודאי שנזכה…

 

 

ניתן להצטרף למערך התפילות הגדול בעולם עד יום שני כ"ט אב תשע"ד בשעה 6.30 אחה"צ

  כל השמות שיגיעו לאחמ"כ – יכנסו לתפילות מיום הגיעם