הגילוי: ניסים רפואיים בחג השבועות, מתי?! - ועד הרבנים : ועד הרבנים הגילוי: ניסים רפואיים בחג השבועות, מתי?! - ועד הרבנים

הגילוי: ניסים רפואיים בחג השבועות, מתי?!

ג' סיון התש"פ 26.05.2020

הגילוי ממרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל: גם בזמן הזה שייך הענין שנאמר בשעת מתן תורה "כל החולים נתרפאו"

סיפר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א: "כשמרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הלך פעם לבקר חולה ציין באוזני החולה: שכמו שבעת מתן תורה מובא בחז"ל שכל החולים נתרפאו, כך מתחדשת השפעה זו בכל שנה ושנה. ואפשר לבקש מהקב"ה רפואה שלימה על כל סוגי המחלות שבזמנים רגילים יתכן שלא היתה להן רפואה". שאל החולה את מרן הגרי"ש זצוק"ל: אימתי בחג השבועות אפשר לזכות לזה? והשיב מרן זצוק"ל: בשעה שקורין עשרת הדברות! (מתוך הספר החשוב 'עלינו לשבח')

ויהי בהיות… קולות וברקים… קול שופר… מאד וענן… הר סיני… וההר עשן…, שירד עליו באש. ויחרד העם, משה ידבר וד' יעננו בקול…

ופתאום קריאת התורה מופסקת.

כך כל שנה, כל שנה. גדולי הדור שליט"א עוצרים את קריאת התורה, מעכבים את הקהל כולו – כי על הפרק עומדים חייהם של חולים יהודים. בזמן קריאת עשרת הדיברות יורדת לעולם רוח של רפואה וישועה ואפשר לזכות לניסים מעל לדרך הטבע. בשביל הניסים הללו ימתין ציבור שלם בבתי הכנסת של מרנן שליט"א – הרי זה עניין של פיקוח נפש!

כך גילה הגרי"ש אלישיב זצוק"ל: כמו שבשעת מתן תורה כל החולים נתרפאו- כך מתחדשת השפעה זו בכל שנה ושנה. ואפשר לבקש מהקב"ה רפואה שלמה על כל סוגי המחלות שבזמנים רגילים יתכן שלא הייתה להם רפואה. ואימתי בחג השבועות אפשר לזכות לזה? בשעה שקורין את עשרת הדיברות!

מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לא היה בעל סגולות! אבל הרגע הזה בקריאת התורה של חג השבועות- הוא מציאות פשוטה של רפואה! בחג השבועות אנחנו מקבלים את התורה מחדש – ובדיוק כמו אז, כך היום – רוצה אותנו הקב"ה בריאים ושלמים וחזקים: לגיון של מלך!

מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל גילה לנו את הרגע הנכון בו אפשר להירפא מכל המחלות – כולל חולאים שבזמנים רגילים לא תהיה להם רפואה! כאן, מעל ספר התורה הפתוח – כאן פותח הקדוש ברוך הוא את אוצרותיו של המלאך רפאל ומרפא אותנו הוא בעצמו, הכל יכול.

 לשליחת שמות לתפילה הנוראה בעת קריאת עשר הדברות לחצו כאן >>>

למחזיקים בה

אנחנו תורמים צדקה הקורעת גזר דין וגדולי הדור נושאים אותנו אל קבלת התורה שלהם. גדולי הדור מכניסים את תורמי ועד הרבנים לפסגת הפסגות- אל עשרת הדברות, בחג השבועות, אחרי לילה רצוף של לימוד… מה אנחנו מבינים בקבלת התורה של שרי התורה? גדולי הדור מעניקים בתשורה את הרגעים הכי נעלים שלהם, הכי נישאים ועמוקים – לתורמי ועד הרבנים!

זהו הרגע שמקים חולים אנושים ממיטת חוליים, שפוקח עיני עיוורים, שמעלים גידולים ממאירים, שמרפא לבבות שבורים ומנפיק תוצאות מרגיעות בבדיקות. זהו הרגע שכולנו, בני אנוש שבריריים וחסרי ישע, זקוקים לו יותר מאוויר לנשימה.

אנחנו יכולים להבין מהי קבלת התורה שלהם? גדולי הדור עומדים למרגלות הר סיני ממש, קרובים מרחק נגיעה, משם הם מתפללים עלינו לבריאות איתנה וכח בעבודת השם. בתוך קריאת התורה של מנחילי התורה, בפיהם של שרי התורה. אנחנו הפשוטים נתפסים בשולי בגדיהם וממריאים איתם לאותן השגות ואותם ניסי רפואה ובריאות על טבעיים. אין לנו כלים לאמור את הזכות הזו, מספיק שנדע שנהיה שם, יחד עם כל עם ישראל תורמי ועד הרבנים, כדי שהלב יחסיר פעימה.

השנה יותר תמיד

אז, כשהתקרבנו לפני הר סיני, ראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ראינו את המציאות האלוקית בעיני בשר. הרגשנו חזק בעצמות שהקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה בכל רגע ורגע, ובשבילו יתברך – ריפוי חולה אנוש והתמדת בריאותו של בריא זה היינו הך. הרופאים יגידו מה שיגידו, הסטטיסטיקות יוכיחו את שלהם, אבל המציאות תתרחש אך ורק על פי רצונו של מנהיג העולם.

ועל פי רצונו של השם יורדות הרפואות בזמן קריאת עשרת הדברות בבוקר חג השבועות. ובזמן הזה יקחו גדולי הדור את תורמי ועד הרבנים אל הקודש פנימה. קרוב-קרוב, הכי קרוב לתורה שניתנה בסיני, כדי שההשפעות והניסים יחולו גם עלינו.

דומה שהשנה שהקורונה עדיין כאן, אין אחד שצריך לשכנע אותו לשלוח את השם שלו, למי מיותרת ברכה לבריאות? אין ביננו אף בן אלמוות שירשה לעצמו לסגור עכשיו את העלון ולהמשיך הלאה… רק ניזכר בכל העלונים של השנה הקודמת, ד' ירחם עלינו ויאמר לצרותינו די. הגרעין של רוב המצוקות הוא בעיה רפואית, שלא נדע, ובועד הרבנים יודעים יותר מידי טוב… השלווה שלנו כל כך שברירית… מספיק בעיה בריאותית קלה, 'רק' מיגרנה עקשנית שתוקפת כל ים ומשבשת את החיים, 'רק' תינוק שנולד עם שפה שסועה, 'רק' בעיית שיווי משקל קטנה… הנה בתרומה אחת, בצדקה אחת תציל ממוות- אנחנו זוכים להינצל מחולאים רעים.
במתן תורה בחר אותנו הקדוש ברוך הוא. לקח אותנו, עם עבדים רדופים מבית הכלא האימתני ביותר בהיסטוריה, וכרת איתנו ברית במדבר. במעמד הר סיני הפכנו להיות לגיון של מלך באין בו בעלי מומים. מושלמים, חזקים. נסיכים.

ומאז בכל שנה, ביום החמישים, כשאנו מתקדשים ומקבלים על עצמנו את התורה מחדש- אפשר להתרפא ולהבריא מכל המחלות,. אם רק נאמין ונדע שהכל מידו, נישען חזק על כח הצדקה וכוח התורה. אם רק נחוש חזק שהבריאות כתובה מלמעלה. שום טיפול, תרופה או אורח חיים בריא לא ישפיעו עלינו – רק השתדלות רוחנית היא הקובעת: תפילה, צדקה, תורה.

בחג השבועות הזה נזכה לברכת התורה של גדולי הדור, לברכת הצדקה של גדולי הדור. כח התורה והצדקה יואצלו עלינו. עד מאה ועשרים שנה.

 לשליחת שמות לתפילה הנוראה בעת קריאת עשר הדברות לחצו כאן >>>