דקה לפני נעילה: האם אנחנו בטוחים?! - ועד הרבנים : ועד הרבנים דקה לפני נעילה: האם אנחנו בטוחים?! - ועד הרבנים

דקה לפני נעילה: האם אנחנו בטוחים?!

ד' תשרי התשע"ה 28.09.2014

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א פסק שהחושש שמא נכשל בגזל לא ידוע יתרום לועד הרבנים ואז יזכה שתקובל תפילתו בנעילה

אברך שאל את מרן הגר"ח שליט"א האיך ינהג אם חושש מנדנוד גזל  שאינו יודע למי להשיב:

השיבו מרן שליט"א: "כתוב, יעשה בהם צורכי רבים, תתן צדקה לועד הרבנים"

 

למען נחדל

 

במחזור הלח מדמע, כמה שורות לפני נעילה, מופיע קטע קצר: "אין עוון בעולם שמעכב תפילתו של אדם כמו עוון הגזל ר"ל, עד שבשביל פרוטה שגזל את חברו צריך להיות מגולגל בעולם… וידוע שעונש הגלגול קשה מגיהינום. והזכירו אנשי כנסת הגדולה בתפילת נעילה בפירוש 'למען נחדל מעושק ידינו' ושאר עבירות הזכירו דרך כלל…"

לא גנבנו, אבל מי יכול להעיד על עצמו שהוא נקי מכל נדנוד של גזל? מי יודע בוודאות שאף פעם לא שכח להחזיר חצי שקל או שתי ביצים לשכנים, ואף פעם לא השתמש בטעות בעט לא לו? כל מיני גזלים קטנים, על חלקם אנו יודעים ועל חלקם רק הקב"ה יודע.

חודש שלם אנו מתייגעים, עשרה ימים אנו מרכזים את כל הכוח כדי להינצל בדין ולהיכנס לחיים טובים ולשלום, המתח גואה ואנו זועקים ומתחננים ופתאום- שוד ושבר! הדרך חסומה. גזל מקטרג בראש.

 

צורכי רבים

 

יש לנו פתח. הקדוש ברוך הוא ברחמיו הכין לנו דרך מפלט מהגזלים השכוחים, ושתל בתוכנו את ועד הרבנים.

יהודי בא לפני מרן הגר"ח קניבסקי טרוד ודאוג. בעבר גזל פעמים רבות וכעת אינו יודע למי צריך להשיב. הבעיה מציקה אותו ולא נותנת לו מנוח.

התשובה לא השתהתה לרגע. "כתוב: 'יעשה בהם צורכי רבים'. תן צדקה לועד הרבנים!"

חז"ל מגלים לנו שאם אנו חוששים לגזל ניתן צדקה לרבים וממילא יהנה מכספנו גם אותו אדם שאנו חייבים לו. אבל איך נדע מהם צרכי רבים? איך נדע שכולם נהנים מהצדקה שנתנו?

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א מכריע בפסק הלכה חד משמעי: צדקה לועד הרבנים היא ללא ספק 'צרכי רבים'. צדקה לועד הרבנים מגיעה לכל עם ישראל, שהרי מפעל חסד בסדר גודל עצום שכזה מזכה ומועיל לכלל ישראל בעצם קיומו.

 

ועד הרבנים

 

מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל נשאל פעם על הנאמר בתפילת נעילה: "ותתן לנו ד' אלוקינו את יום הכיפורים הזה… למען נחדל מעושק ידינו": וכי כל מטרת יום הכיפורים היא רק למען נחדל מעושק ידינו?

מרן זצוק"ל השיב לו בתמיהה: וכי לשם מטרה זו בלבד לא ראוי לתת לנו את יום הכיפורים?

פעם בשנה, לפחות, נתעורר לטפל בחששות גזל שלנו. אנחנו תורמים לועד הרבנים כל הזמן כל הזמן, אבל הפעם נכוון במיוחד כדי לנקות את עצמנו מגזל, כפי שהורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א.

"כתוב: 'יעשה בהם צורכי רבים'." ואין צורכי רבים יותר מצדקה לועד הרבנים! זו פסיקה הלכתית של מרן הגר"ח שליט"א: "יעשה בהם צורכי רבים- תן צדקה לועד הרבנים!"

רק כך נינצל מלהתגלגל שנית בעולם הזה – "עונש קשה מגיהינום." רק כך נסיר את הגזלים ונפתח את הדרך לתפילות שלנו, לדמעות, לצרורות התחנונים שמילאנו מראש חודש אלול. 

היום יפנה, השמש יבוא ויפנה. קרניים אחרונות ישרטטו רקיע ארגמני. הלבבות רוטטים, השערים הנה ננעלים. צרכי רבים שלנו בועד הרבנים יעלו, יחטאו את התפילות מספיחי גזל ויפלסו לנו דרך עד לכסא הכבוד.

רק כך, רק כך יש לנו סיכוי. זהו המפלט האחרון – – –