גדולי הדור עולים לטבריה לתפילת השל"ה - ועד הרבנים : ועד הרבנים גדולי הדור עולים לטבריה לתפילת השל"ה - ועד הרבנים

גדולי הדור עולים לטבריה לתפילת השל"ה

כ"ד אייר התשע"ז 20.05.2017

פעם אחת, יחידה ונדירה, מתקבצת אסיפה של גדולי הדור בקצה הארץ. עולים ובאים שרי התורה, אדמו"רים וראשי ישיבות. אין להם זמן מיותר לנסיעות ארוכות, ואם הם הקדישו מספר שעות נכבד לצורך תפילת השל"ה של ועד הרבנים– כנראה שבמעמד הזה מונחים עניינים הרי גורל.

עניינים הרי גורל, אכן. קריטיים ברמת על: העתיד של הילדים שלנו נקבע כאן, בתפילה המרטיטה על ציון השל"ה הקדוש. במעמד ענקי התורה, הפיות הקדושים המתחננים עלינו ועליהם, הדמעות הטהורות בקצות העיניים… לכאן מביאים אבות את שמות ילדיהם, ביום הזה מצרפות אמהות צדקניות את צקון ליבן הרותח. זה המעמד שקובע עולמות.

ואלו מילותיו של השל"ה על מעמד ועד הרבנים: "וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב כל צרכיהם וזיווגם. ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים בנים לד' אלוקינו."P_Shavuot_5777_vaad_harabanim_IL_04

כאן, בתפילה הזו, נבנים דורות יראים ישרים מבורכים לעם ישראל.

הוראות לאלו המעונינים להשתתף בעצמם במעמד:

 (יצויין כי לא יהיה ניתן להעביר שמות במקום לתפילת הרבנים אלא דרך המוקד הטלפוני של ועד הרבנים 1-800-22-36-36)

1. ליד ציון השל"ה הק' הוקם מתחם מיוחד עם במה למרנן גדולי הדור שליט"א.

2. הרחוב הראשי הסמוך יחסם לתנועת כלי רכב, הכניסה תותר אך ורק לנושאי אישור.

3. כניסה מיוחדת לגברים נפתחה השנה עם מדרגות מהכביש הראשי ישירות למתחם התפילה שבציון הק'.

4. מעמד התפילה יתחיל בשעה 5.30 בדיוק, לפי הסדר שכתב מרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל לועד הרבנים: "עי"ז יזכו התורמים לחסדים וישועות ויזכו ההורים לזכות לנחת מהצאצאים".

5. התפילה תחל באמירת עשרת פרקי התהלים עליהם כתב השל"ה הקדוש ש"עושים רושם רב למעלה" (ואלו הם: ע"ט, פ, קל"ז, כ"ה, נ"א, צ', פ"ט, צ"ח, ק"ז, צ"ו, ואח"כ הפסוקים: "והיתה לד' המלוכה, והיה ה' למלך על כל הארץ והיה ה' אחד ושמו אחד, ובתורתך כתוב לאמר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד).

6. אמירת פרקי התהלים פסוק בפסוק ואחריו יאמרו בהתעוררות את היה"ר שלאחר התהלים באמירת י"ג מידות של רחמים שמובטחים אנו שאינן חוזרות ריקם.

7. לאחמ"כ יאמרו כל גדולי הדור שליט"א בצוותא חדא מילה במילה את סדר "תפילת השל"ה" על תורמי "ועד הרבנים" וצאצאיהם.

8. ואחריו יזכירו רבותינו חברי המנין שליט"א בעצמם במתינות ובכוונה את כל שמות התורמים וכל צאצאיהם שם אחר שם, לבריאות ולהצלחה, ולזכות לגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ולרוות מהם רוב נחת יהודי.

9. בשעת רצון זו יצטרפו שאר כל גדולי הדור מביתם להעתיר באופן אישי על כל תורמי ועד הרבנים וצאצאיהם שינצלו מכל פגעי הזמן ברוחניות וגשמיות, בריאות הגוף והנפש.

10. מוקד מיוחד וממוחשב של "ועד הרבנים" הוקם בסמיכות לציון דרכו יועברו השמות שמגיעים ל"מוקד הטלפוני" עד הדקה האחרונה.

11. ה"מוקד הטלפוני" תוגבר באופן משמעותי (1-800-22-36-36) לאפשר לכל אלפי ההורים למסור שמות ילדיהם למעמד ההיסטורי של גדולי הדור בטבריה.

כאן, תוכלו לשלוח את שמכם ושמות ילדיכם למעמד הנורא בקבר השל"ה.