גדולי הדור מתאחדים במכתב היסטורי לקראת ער"ח סיון: "בהגיע ערב ראש חודש סיון אשר קבע השל"ה הקדוש לעת רצון להתפלל לזכות לזרע כשר עד עולם" - ועד הרבנים : ועד הרבנים גדולי הדור מתאחדים במכתב היסטורי לקראת ער"ח סיון: "בהגיע ערב ראש חודש סיון אשר קבע השל"ה הקדוש לעת רצון להתפלל לזכות לזרע כשר עד עולם" - ועד הרבנים

גדולי הדור מתאחדים במכתב היסטורי לקראת ער"ח סיון: "בהגיע ערב ראש חודש סיון אשר קבע השל"ה הקדוש לעת רצון להתפלל לזכות לזרע כשר עד עולם"

כ"ה אייר התשפ"ג 16.05.2023

מכתב מיוחד ומעורר של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א לקראת ערב ראש חודש סיון, בו מבקשים מהציבור לנצל את הזמן הנעלה של ער"ח סיון לזכות לברכת שמים לנחת מהילדים.

בזמן שעיני כולם נשואות לשמים לזכות להצלחה מיוחדת בנחת מהילדים, לזכות להובילם לחופה, לזיווגים הגונים, גדולי הדור מבקשים לציין לתחילת דברי השל"ה אשר פחות ידועים, בו הוא מבקש לנצל את היום להתעורר בתשובה ובמעשים טובים, וכן להפריש צדקה לעניים הגונים.

גדולי הדור מציינים כי במחלקת התמיכות של ועד הרבנים לעניני צדקה, מחכים כעת אלפי משפחות להצלה דחופה, בהם עמלי תורה מתוך הדחק, אלמנות ויתומים, ומשפחות רבים שלפחות אחד ההורה חולה או מאושפז בבית חולים, משפחות אלו כוללות בתוכם מספר עצום של קרוב לשמונה אלף ילדים.

לשליחת שמות לתפילת השל"ה של גדולי הדור לחצו כאן>>>

גדולי הדור כותבים במכתבם "לכן נכון שכל אחד יפריש סכום הגון לצדקה ההגונה "ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק" להצלת אלפי ילדים של משפחות עמלי תורה מתוך הדחק, חולים ואלמנות ושאר מצוקות קשים, ובזכות זה הקב"ה ישמע שוועתינו ויקבל ברחמים את תפילתנו".

ואת העיקר מציינים גדולי הדור שיקדישו את הרגעים המסוגלים של ער"ח סיום לתפילה על ילדי תורמי ועד הרבנים שיזכו לגדלם מתוך תענוג ונחת: "גם אנחנו נעתיר בל"נ ביום המסוגל ער"ח סיון הבעל"ט את "תפילת השל"ה" על כל התורמים לועד הרבנים".

על המכתב חתומים: מרן רשכבה"ג הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא שליט"א, מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, מרן הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א, מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א, מרן הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויזניץ שליט"א, מרן הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א, מרן הגאון רבי עזריאל אוירבאך שליט"א,  רן הגאון רבי יעקב הלל שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מנדבורנה שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר ממודזיץ שליט"א, מרן הגאון  רבי שריאל רוזנברג שליט"א, מרן הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א, מרן הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, מרן הגאון רבי משה צדקה שליט"א, מרן הגאון רבי מרדכי מינצברג שליט"א, מרן הגאון רבי משה אלישיב שליט"א

ויה"ר רצון שתקויים בנו ברכת גדולי הדור: שיזכו שיקויים תפילת השל"ה בהם בבניהם ובבנותיהם וכל יוצ"ח. שה' יטע בלב צאצאיהם חשקות והתמדת התורה ביראת שמים ויגדלו לגדולי תורה והוראה, וינצלו מפגעי הטכנולוגיה וחברים רעים, ויזכו ההורים לגדלם לתורה ולחופה בשמחה בלי שום עגמת נפש ברו"ג ולא ידעו שום צער ומכאוב כל ימיהם, ויהיה להם ולכל יוצ"ח פרנסה בריווח ובנקל ושידוכים הגונים וכל מה שנצרך להם מתוך בריאות ונחת.

לשליחת שמות לתפילת השל"ה של גדולי הדור לחצו כאן>>>