מעמד גד"ה על ציון השל"ה הקדוש - ועד הרבנים : ועד הרבנים מעמד גד"ה על ציון השל"ה הקדוש - ועד הרבנים

מעמד גד"ה על ציון השל"ה הקדוש

כ"ח אייר התשע"ד 28.05.2014

פיקדון

כמה עמוק נוגעים הילדים בנשמתנו… כמה עוקבות העיניים שלנו על כל ניד ושיח שלהם, והסיסמוגרף הרגיש של לב אב ואם חש כל תנודה קלה. הם ניתנו לנו פיקדון משמים, והאחריות הרת הגורל בגידולם לא מרפה מאיתנו לרגע. כשילד לא חש בטוב אנחנו הופכים את העולם, כשהוא חלילה קצת יורד בלימודים – אין לנו מנוח.

ערב ראש חודש סיוון תשע"ד הוא היום שיקבע גורלות עבור הילדים שלנו. אם אנחנו באמת אחראיים, באמת מכירים בגודל התפקיד ששם השם בידינו – אנחנו חייבים לנצל את היום הזה.

אלו מילותיו של השל"ה: "וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב כל צרכיהם וזיווגם. ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים בנים לד' אלוקינו."

שבע שנות שובע

זו השנה השביעית ברציפות בה ועד הרבנים מעניק לנו את המתנה הגדולה ביותר שיכול יהודי לקבל. שבע שנים בהם פותח מעמד תפילת השל"ה את מצבור הסיעתא דשמיא בערב ראש חודש סיוון. שבע שנים בהם ועד הרבנים חתום על הנחת של אלפי הורים, ואנו זוכים לחוש את התחושה השמימית הזו: מי שמנצל כראוי את היום שהורה השל"ה – זוכה!

הסיפורים הרבים שמגיעים למשרדי הועד הם רק קצה הקרחון. רק דוגמית זעירה לניסים שמתחוללים בשטח, להארות, לברכה. לא לחינם ועד הרבנים – ציון השל"ה – ערב ראש חודש סיוון – תפילת גדולי הדור- הם מושג אחד הדוק!

השנה תזכו גם אתם, בעזרת השם. תהיו מההורים המאושרים שמתקשרים לועד הרבנים לספר בהתרגשות: אכן, נושעתי!

התורה הקדושה התחנני בבקשה

זו פעם אחת ויחידה בשנה בה מתקבצים כל גדולי הדור וטורחים בנסיעה ארוכה ומתישה לצפון. הגמרא נותרת סגורה על הסטנדר, עשרות התלמידים מחכים ושאלות בוערות ממתינות לאחר כך.

ישנה סיבה ברורה מדוע מייחסים גדולי הדור חשיבות עליונה למעמד תפילת השל"ה של ועד הרבנים: בכל שנה מחדש מתגלה איך שערי הנחת פתוחים דווקא ביום הזה, במקום הזה, בתפילה הזו – צריך רק לזכות! 

ביום הזה לוקחים גדולי הדור את הילד הפרטי שלכם איתם לציון השל"ה הקדוש, בוכים עבורו ומתחננים בדמעות שליש, ואחר כך מזכירים אותו ואת שם אמו במיוחד. והשל"ה הקדוש מדובב עימם מקברו… הגאון מוילנא כותב שבמקום מנוחת הצדיקים שם השראת השכינה. "ועד הרבנים" מקיים את מעמד התפילה במילותיו של השל"ה הקדוש, כסדר שקבע השל"ה הקדוש, ביום שגילה השל"ה הקדוש, על ציונו של השל"ה הקדוש – והשל"ה מצטרף ממקומו בעולם העליון ומתחנן גם עבור הילדים שלנו. (לגלריית התמונות)

וכל שאר גדולי הדור, מכל העדות והחוגים, מתפללים איתם מביתם. מעל הסטנדר החרוץ שנים שנים של יגיעה בתורה עולות מילותיו הקדושות של השל"ה ומבקשות על הילדים שלנו שיהיו מארי תורה ומארי משנה ומארי מידות טובות. וכל מערך התפילות, מטבריה ומבני ברק ומירושלים, נארג במסכת כבירה הפורצת מחיצות וגבולות.

התורה באה איתם ומתחננת. מכוח התורה ניתן לצדיקים הכוח להתפלל, הכוח לברך ולשנות סדרי בראשית. חז"ל אומרים "ילך אצל חכם" – כי אצלם המפתח לפתוח שערים.  

הורים ואנשי חינוך יעידו נפלאות על התפילה הזו. העיניים נשואות ליום כ"ט אייר בו יקרעו גדולי הדור את השמים בשביל הילדים שלנו.

הרוחניות של הילדים שלנו משמעותית לדורי דורות! ילד שברוך השם מצליח ומתעלה – בעזרת השם ינחיל את המסורת לילדיו ולצאצאיו. משמעות הרת גורל מונחת כאן! זהו לא רק הילד הספציפי הזה, אלא גם כל הבאים אחריו!

אין בכלל מקום לספקות; זו אפילו לא שאלה. ברור שהילדים שלנו יהיו שם, אצל פמליית גדולי הדור בקבר השל"ה. דור העתיד נעוץ כאן, הרוחניות שלהם, היידישקייט. האם מישהו כל כך אדיש לילדיו עד כדי כך שיוותר על כזה מעמד בשבילם?  

הילדים בידיים שלנו: לכאן או לכאן. זה היום שיקבע. זה המעמד שיכול להפוך עולמו. "אין לנו עסק עם נסתרות"- כך התבטא אחד מראשי הישיבות לאחר המעמד. "אבל הורה שלא שולח את שמו לתפילה בציון השל"ה – ייתכן ותהיה עליו תביעה!"

כי איך אפשר להתעלם מטרחה כה גדולה של גדולי הדור למען הילדים שלך? וכי אתה ח"ו לא רוצה נחת? לא מעוניין לראות את בניך גדלים בתורה וביראת שמים?

זו התפילה עליה גדלו ענקי הדורות הקודמים. מהמעמד הזה צומחים ילדים יראי השם, מכאן מקבלים את ה'שטייגען' בלימוד, את הטעם בתורה, את דבקות הלב בתפילה ודקדוק במצוות. מכאן מתחברים לקדוש ברוך הוא ולתורתו!

שבע שנים של ברכה זכה עם ישראל, והשנה שוב. במנהג שהפך למסורת יצאו גדולי הדור שליט"א לציון השל"ה עם הילד הפרטי שלכם. שתזכו לנחת, שתחושו בעזרת השם כל השנה כולה את אוצר הנחת שנפתח לכם ביום הזה, ערב ראש חודש סיוון, על ציונו של השל"ה הקדוש בטבריה.

יש נחת ויש נחת… יש הורים שזוכים, ואנחנו, בסיעתא דשמיא, נזכה גם. 

הצטרפו כאן למעמד הנשגב ברשות מרנן ורבנן