בהלת הקורונה: ועד הרבנים מארגן מחר מעמד "פיטום הקטורת" בחצות ליל שישי בכותל המערבי - ועד הרבנים : ועד הרבנים בהלת הקורונה: ועד הרבנים מארגן מחר מעמד "פיטום הקטורת" בחצות ליל שישי בכותל המערבי - ועד הרבנים

בהלת הקורונה: ועד הרבנים מארגן מחר מעמד "פיטום הקטורת" בחצות ליל שישי בכותל המערבי

א' אדר התש"פ 26.02.2020

לאחר שלפני 11 שנים כשהתפרצה שפעת מקסיקו, ערכו מעמד פיטום הקטורת כדברי הזוהר הקדוש שאמירת הקטורת עוצרת כל מגיפה ומחלה, כך גם היום בעקבות התפשטות הקורונה עומדים בועד הרבנים לערוך שוב את אותו תפילה, ע"י הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א הגאון רב יעקב הלל שליט"א הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א והגאון רבי עמרם אופמן שליט"א

>>לשליחת שמות לחצו כאן <<<

כשכל הארץ כמרקחה על כל מקרה חדש של קורונה שמתגלה, והחשש מפני התפשטות המחלה שחלילה לא תהיה ניתנת לעצירה, בועד הרבנים כהרגלם נכנסו לביתם של גדולי הדור כדי לשמוע את דבריהם בעת הזאת, וקבלו הוראה חד משמעית כי יש להרבות בתפילה ותחנונים להינצל ממגיפה נוראה זו המאיימת בכל רחבי העולם.

בהכוונת גדולי הדור שליט"א החליטו בועד הרבנים לשחזר שוב פעם את אותו מעמד נשגב של "פיטום הקטורת" בכותל המערבי שהתקיים על ידי ועד הרבנים לפני 11 שנים בראשות הגאון המקובל רבי ישראל אליהו ויינטרוב זצוק"ל, ואשר רבים סבורים עד היום כי מאז אותו מעמד החלה המחלה לסגת עד שנעלמה לחלוטין.

עם אותם הכוונות ובאותו הסדר יקיימו בועד הרבנים מחר בחצות ליל שישי הקרוב, בכותל המערבי מול קודש הקדשים, את המעמד הנורא של אמירת "פיטום הקטורת" ע"י מנין אדיר של גאונים ומקובלים אשר יערכו ויאמרו את סדר אמירת פיטום הקטורת עם כל הכוונות.

המעמד יתקיים בראשות הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א הגאון רב יעקב הלל שליט"א הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א והגאון רבי עמרם אופמן שליט"א.

לאור קריאת גדולי הדור שיש להרבות בתפילה להינצל מציינים בועד הרבנים כי שליחת השמות למעמד פיטום הקטורת זו ההשתדלות הראויה לקיים זאת.

>>>לשליחת שמות לחצו כאן <<<

>>לשליחת שמות לחצו כאן <<<